Anbefal denne siden
 
 
 


Hva er GEDCOM ?

GEDCOM kommer av Genealogy Data Communications. Det uttales som 'Jedkom'. Ikke all informasjon vil la seg overføre fra et program til annet program. Ofte er det kilder som ikke lar seg overføre kontakt.
En korrekt GEDCOM-fil inneholder navn, datoer, steder, merknader m.m. i et spesielt format slik at andre genealogiske programmer kan lese dine data.

Produksjon av GEDCOM ødelegger ikke dine data, da produksjonen arbeider med en kopi av din database og lager en fil i et spesielt format, .ged (fellesbetegnelse), hvor data er ordnet etter spesielle regler. Det er vanligvis forskjellige valg for hva du kan velge av språkformat i de fleste programmer. Første valge er ofte at filen skal presenteres i nasjonal språk eller engelsk. Her SKAL du alltid velge Engelsk hvis det spørsmålet dukker opp. Dernest er det spørsmål om du skal la det stå i Ascii, Ansi, Ansel eller Utf-8. Gedcom standarden anbefaler Ansel da i og med at eldre og nye programmer har dette bør dette velges, selv om andre formater har sine fordeler og ulemper.

Engelsk er standard språk i GEDCOM. For normal GEDCOM-filen inneholde alle hendelser kodet om på en spesiell måte og til Engelsk. I tillegg vil dato bli kodet om, f.eks. vil 17 mai 1814 bli kodet om til 17 MAY 1814.

Gjennom tidene har det vært forskjellige standarder for GEDCOM. Det eksisterer forskjellige godkjente standarder, men selv om et program er laget etter en bestemt standard, kan en Gedcomfil bli tolket forskjellig i to program; noe som i enkelte tilfeller kan gjøre det vanskelig å få med alle opplysninger fra et program til et annet. I tillegg har en rekke programprodusent(er) laget egne koder (helt legalt). I tillegg kan brukerne ofte også lage egendefinerte koder.

Norsk oversettelse av de Engelske GEDCOM-tags med tillegg for enkelte svenske og danske oversettelser. GEDCOM koder er koder som benyttes internt i programmet og i GEDCOMfilen, men i våre valg til å få frem denne informasjonen riktig til mottaker, er det derfor også viktig at vi i våre valg registrerer opplysninger i programmet. Det er tatt et initiativ til å standardisere begrepene, se ovenfor og meldinger i DISforum og i Nyhetsgruppen: fritid.slektsforsking.it
I tillegg er det på slutten i oversikten tatt med en del koder som er fremkommet i andre programmer. Her tar jeg gjerne i mot flere koder og forklaring. Dette kan være til hjelp for mange brukere.

Import og eksport av GEDCOM må du påse at dette er riktig. Normalt er ikke dette noe problem og man kan i stillhet forbigå dette sprøsmålet da moderne slektsprogram foretar riktig konvertering uten at man trenger å gjøre noe spesielt. Siste godkjente GEDCOM er versjon 5.5.

 

Se nærmere på disse linkene til ulike steder

INTRODUCTION TO GEDCOM eller An introduction to GEDCOM

 

For å se mer informasjon se også What is a GEDCOM? (Rootsweb)

For å lage GEDCOM Filer, se CREATING GEDCOM FILES (User-Contributed Instructions) (Rootsweb)
Se The GEDCOM Standard Release 5.5 (on the Web) for definisjoner av regler i GEDCOM.
Se Specification GEDCOM 5.5EL Authors of genealoggy programs Ages!, DYNAS-TREE, GES-2000, GF-Ahnen, GEDCOM 2 MAP and the Society for Computer Genealogy suggest together the following proposal for an extention of the GEDCOM5.5. Standard called GEDCOM5.5EL"


Se THE GEDCOM STANDARD DRAFT Release 5.5.1.(December 6, 2002)
http://www.bartonstreet.com/deadends/LDS/ged56xml.pdf  draft Gedcom 5.6 av 18 December 2000


Paul B. McBride's Genealogy - Gedcom for more information about GEDCOM.

Historie om GEDCOM (fra Wikipedia)

Nyeste beta-version 6.0 med GEDCOM standard koder og beskrivelse (engelsk PDF fil) for mulig mer informasjon om fremtidens GEDCOM.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS