Anbefal denne siden
 
 
 


Uløste problemer i Gedcom

HENDELSER SOM IKKE ER BESKREVET I NOEN KODE/TAG ETTER DAGENS SYSTEM
Begivenheter som det ikke er definert TAG/KODE for etter dagens system.

Mange hendelser i det norske samfunnet er løst ved hendelser og tilhørende GEDCOMkoder, men det finnes noen som ikke er det

Hjemmedåp := En dåpshandling utført i hjemmet av dertil egnet person for at barnet skal bli døpt dersom det skulle dø før det kom til kirke. Årsaken kan være at barnet er født svakt, at det er lang og dårlig vei (årstid) eller at det ikke finnes prest. Dette med hjemmedåp er vanligvis anmerket i kirkeboken. Det er vanligvis tre kolonner i kirkeboken: Fødselsdato, Daabsdato (ogsaa for Hjemmedæbte), For hjemmedøbte Daabsbekreftelses Daton. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6672&idx_id=6672&uid=ny&idx_side=-69
(NO) Dette er nå løst i BK ved at du registrerer hjemmedåpen på samme måte som du gjør om den finner sted i kirken, men her legger vi til den ekstra kolonne for bekreftelse i kirken.
Dermed vil en ofte finne tre datoer i kirkeboken: Fødsel, Dåp (med evt. merknad om at dette er hjemmedåp) og så Bekreftelsen i kirken.

Dåpsbekreftelse
:= En bekreftelse utført i kirken av en prest som bekrefter at et barn er døp, men ikke utført av en prest

Se ovenfor om hjemmedåp.

Stadfesting
:= Bekreftelse i kirken etter at det hadde funnet sted en hjemmedåp. Også definert som fremstilling/bekreftelse

Se ovenfor om hjemmedåp

Samboer
:= To personer som bor sammen mer enn to år uten å være gift eller ha annen form for avtale, se også _COML.

Common law Marriage = Samboer Dette er nå løst i BK ved at du skifter gift til samboer

Introduksjon
:= Innføring i kirken av kvinne etter barnefødsel.

Dette er nå løst i BK (gedcom-kode = _CHWN )

Jordfestelse
:= En kirkelig handling utført av prest, utført i ettertid, ofte lenge etter at selve begravelsen har funnet sted

Dette er nå løst i BK (gedcom-kode = _MEMR )

Partnerskap
:= Gifte nellom to personer av samme kjønn.
Dette er nå løst i BK. Se Hjelpefilen i programmet

Skriftemål
:= Opplysninger om når man sist skriftet


Altergang
:= Opplysninger om når man gikk til alters


Soknebud
:= Prestens oppgave til å besøke syke og uføre eller andre som ikke kunne komme


Offentlig skriftemål
:= Også ofte omtalt som kirketukt


Utflyttet
:= Oversikt over de som flyttet ut av sognet

Innflyttet := Oversikt over de som flyttet til sognet
Dette er jo hendelser som man finner i kirkebøkene. Anbefalingen i BK er at du lager en hendelse som du kaller flyttet og bruker den. I tillegg setter du da preposisjonen til/fra og får dermed mulighet til å registrere dette:
Noen bruker Emigrasjon/Immigrasjon, men det anser jeg har med flytting inn/ut av landet og ikkke interne flyttinger fra f.eks. Sogn til Sogn


Navnedag
:= Hendelsen hvor en person (vanligvis et lite barn) gis et navn, uten at dette samtidig betyr innmelding i en religiøs menighet. I Norge f.eks. brukt av medlemmer av Human-Etisk Forbund.
Her finner man det man ser ved at Folketellinger og Kirkebøker har ulike navn på samme person. Navneindring som skjer i forbindelse med ekteskap er dekket. Nå er også formellnavne-endring hvor offentlig myndighet er i bildet ivaretatt.


Borgerlig konfirmasjon
:= Hendelsen hvor en person (vanligvis omtrent 15 år) avslutter sin borgerlige (ikke-religiøse) konfirmasjonsundervisning (Ungdomsfesten). I Norge arrangert av Human-Etisk Forbund.


Borgerlig begravelse
:= Begravelse utført i regi av f.eks. Human-Etisk Forbund.


Vaksinert Attester/Certifikater
:= f.eks. vaksinasjonsattester som ble brukt i 1800-1900.


Tinglyst
:=


Ansatt
:=


Utnevnt
:= Spesielt om man er utnevnt til spesielle stillinger


Stilling
:=


Slekt
:= Hendelsen brukes dersom man ønsker å merke/fortelle at en person tilhører en spesiell slekt/klan


Samisk slekt
:= Hendelsen brukes til å angi personens samiske slektsnavn

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS