Anbefal denne siden
 
 
 


Slektsrelasjoner på norsk og engelsk

Et lite utdrag og sammenstilling av Amerikansk og Norske slektsbetegnelser
Sammenheng mellom slektsbetegnelser innenfor den engelsktalende verden og tilsvarende norske forhold.

(father) (far)
(grand father) (bestefar)
(great-grand father) (oldefar)
(great-great-grand father) (tippoldefar)
(great-great-great-grand father) (tipptippoldefar)
(4th great grand father) (3. tippoldefar)
(5th great grand father) (4. tippoldefar)
(6th great grand father) (5. tippoldefar)
(7th great grand father) (6. tippoldefar)
(8th great grand father) (7. tippoldefar)
(9th great grand father) (8. tippoldefar)
(10th great grand father) (9. tippoldefar)
(11th great grand father) (10. tippoldefar)
(12th great grand father) (11. tippoldefar)
(13th great grand father) (12. tippoldefar)
(14th great grand father) (13. tippoldefar)
(15th great grand father) (14. tippoldefar)
(16th great grand father) (15. tippoldefar)
(17th great grand father) (16. tippoldefar)
(18th great grand father) (17. tippoldefar)
(19th great grand father) (18. tippoldefar)
(20th great grand father) (19. tippoldefar)
(21st great grand father) (20. tippoldefar)
(22nd great grand father) (21. tippoldefar)
(23rd great grand father) (22. tippoldefar)
(24th great grand father) (23. tippoldefar)
(25th great grand father) (24. tippoldefar)
(26th great grand father) (25. tippoldefar)
(27th great grand father) (26. tippoldefar)
(28th great grand father) (27. tippoldefar)
(son) (sønn)
(grand son) (barnebarn)
(great-grand son) (oldebarn)
(great-great-grand son) (tippoldebarn)
(great-great-great-grand son) (tipptippoldebarn)
(4th great grand son) (3. tippoldebarn)
(5th great grand son) (4. tippoldebarn)
(6th great grand son) (5. tippoldebarn)
(7th great grand son) (6. tippoldebarn)
(8th great grand son) (7. tippoldebarn)
(9th great grand son) (8. tippoldebarn)
(10th great grand son) (9. tippoldebarn)
(11th great grand son) (10. tippoldebarn)
(12th great grand son) (11. tippoldebarn)
(13th great grand son) (12. tippoldebarn)
(14th great grand son) (13. tippoldebarn)
(15th great grand son) (14. tippoldebarn)
(16th great grand son) (15. tippoldebarn)
(17th great grand son) (16. tippoldebarn)
(18th great grand son) (17. tippoldebarn)
(19th great grand son) (18. tippoldebarn)
(20th great grand son) (19. tippoldebarn)
(21st great grand son) (20. tippoldebarn)
(22nd great grand son) (21. tippoldebarn)
(23rd great grand son) (22. tippoldebarn)
(24th great grand son) (23. tippoldebarn)
(25th great grand son) (24. tippoldebarn)
(26th great grand son) (25. tippoldebarn)
(27th great grand son) (26. tippoldebarn)
(28th great grand son) (27. tippoldebarn)
(uncle) (onkel)
(great uncle) (grandonkel)
(great-great uncle) (bror av oldeforeldre)
(great-great-great uncle) (bror av tippoldeforeldre)
(great-great-great-great uncle) (bror av tipptippoldeforeldre))
(5th great uncle) (bror av 3. tippoldeforeldre)
(6th great uncle) (bror av 4. tippoldeforeldre)
(7th great uncle) (bror av 5. tippoldeforeldre)
(8th great uncle) (bror av 6. tippoldeforeldre)
(9th great uncle) (bror av 7. tippoldeforeldre)
(10th great uncle) (bror av 8. tippoldeforeldre)
(11th great uncle) (bror av 9. tippoldeforeldre)
(12th great uncle) (bror av 10. tippoldeforeldre)
(13th great uncle) (bror av 11. tippoldeforeldre)
(14th great uncle) (bror av 12. tippoldeforeldre)
(15th great uncle) (bror av 13. tippoldeforeldre)
(16th great uncle) (bror av 14. tippoldeforeldre)
(17th great uncle) (bror av 15. tippoldeforeldre)
(18th great uncle) (bror av 16. tippoldeforeldre)
(19th great uncle) (bror av 17. tippoldeforeldre)
(20th great uncle) (bror av 18. tippoldeforeldre)
(21st great uncle) (bror av 19. tippoldeforeldre)
(22nd great uncle) (bror av 20. tippoldeforeldre)
(23rd great uncle) (bror av 21. tippoldeforeldre)
(24th great uncle) (bror av 22. tippoldeforeldre)
(25th great uncle) (bror av 23. tippoldeforeldre)
(26th great uncle) (bror av 24. tippoldeforeldre)
(27th great uncle) (bror av 25. tippoldeforeldre)
(28th great uncle) (bror av 26. tippoldeforeldre)
(29th great uncle) (bror av 27. tippoldeforeldre)
(nephew) (nevø)
(grand nephew) (grandnevø)
(great-grand nephew) (oldebarn av søsken)
(great-great-grand nephew) (tippoldebarn av søsken)
(great-great-great-grand nephew) (tipptippoldebarn av søsken)
(4th great grand nephew) (3. tippoldebarn av søsken)
(5th great grand nephew) (4. tippoldebarn av søsken)
(6th great grand nephew) (5. tippoldebarn av søsken)
(7th great grand nephew) (6. tippoldebarn av søsken)
(8th great grand nephew) (7. tippoldebarn av søsken)
(9th great grand nephew) (8. tippoldebarn av søsken)
(10th great grand nephew) (9. tippoldebarn av søsken)
(11th great grand nephew) (10. tippoldebarn av søsken)
(12th great grand nephew) (11. tippoldebarn av søsken)
(13th great grand nephew) (12. tippoldebarn av søsken)
(14th great grand nephew) (13. tippoldebarn av søsken)
(15th great grand nephew) (14. tippoldebarn av søsken)
(16th great grand nephew) (15. tippoldebarn av søsken)
(17th great grand nephew) (16. tippoldebarn av søsken)
(18th great grand nephew) (17. tippoldebarn av søsken)
(19th great grand nephew) (18. tippoldebarn av søsken)
(20th great grand nephew) (19. tippoldebarn av søsken)
(21st great grand nephew) (20. tippoldebarn av søsken)
(22nd great grand nephew) (21. tippoldebarn av søsken)
(23rd great grand nephew) (22. tippoldebarn av søsken)
(24th great grand nephew) (23. tippoldebarn av søsken)
(25th great grand nephew) (24. tippoldebarn av søsken)
(26th great grand nephew) (25. tippoldebarn av søsken)
(27th great grand nephew) (26. tippoldebarn av søsken)
(28th great grand nephew) (27. tippoldebarn av søsken)
(first cousin) (fetter)
(second cousin) (tremenning)
(third cousin) (firmenning)
(fourth cousin) (femmenning)
(fifth cousin) (seksmenning)
(sixth cousin) (sjumenning)
(seventh cousin) (åttemenning)
(eighth cousin) (nimenning)
(ninth cousin) (timenning)
(tenth cousin) (ellevemenning
(eleventh cousin) (tolvmenning)
(twelfth cousin) (trettenmenning)
(thirteenth cousin) (fjortenmenning)
(fourteenth cousin) (femtenmenning)
(fifteenth cousin) (sekstenmenning)
(sixteenth cousin) (syttenmenning)
(seventeenth cousin) (attenmenning)
(eighteenth cousin) (nittenmenning)
(nineteenth cousin) (tjuemenning)
(twentieth cousin) (tjueenmenning)
(21st cousin) (tjuetomenning)
(22nd cousin) (tjuetremenning)
(23rd cousin) (tjuefiremenning)
(24th cousin) (tjuefemmenning)
(25th cousin) (tjueseksmenning)
(26th cousin) (tjuesjumenning)
(27th cousin) (tjueåttemenning)
(28th cousin) (tjuenimenning)
(29th cousin) (trettimenning)
(30th cousin) (trettienmenning)
(first cousin, once removed) (sønn av søskenbarn)
(first cousin, twice removed) (barnebarn av søskenbarn)
(first cousin, thrice removed) (oldebarn av søskenbarn)moved)
(first cousin, four times removed) (tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 21 times removed) (18. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 22 times removed) (19. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 23 times removed) (20. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 24 times removed) (21. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 25 times removed) (22. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 26 times removed) (23. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 27 times removed) (24. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 28 times removed) (25. tippoldebarn av søskenbarn)
(first cousin, 29 times removed) (26. tippoldebarn av søskenbarn)
(second cousin, once removed) (sønn av tremenning)
(second cousin, twice removed) (barnebarn av tremenning)
(second cousin, thrice removed) (oldebarn av tremenning)
(second cousin, four times removed) (tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av tremenning)
(second cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 21 times removed) (18. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 22 times removed) (19. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 23 times removed) (20. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 24 times removed) (21. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 25 times removed) (22. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 26 times removed) (23. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 27 times removed) (24. tippoldebarn av tremenning)
(second cousin, 28 times removed) (25. tippoldebarn av tremenning)
(third cousin, once removed) (sønn av firmenning)
(third cousin, twice removed) (barnebarn av firmenning)
(third cousin, thrice removed) (oldebarn av firmenning)
(third cousin, four times removed) (tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av firmenning)
(third cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 21 times removed) (18. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 22 times removed) (19. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 23 times removed) (20. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 24 times removed) (21. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 25 times removed) (22. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 26 times removed) (23. tippoldebarn av firmenning)
(third cousin, 27 times removed) (24. tippoldebarn av firmenning)
(fourth cousin, once removed) (sønn av femmenning)
(fourth cousin, twice removed) (barnebarn av femmenning)
(fourth cousin, thrice removed) (oldebarn av femmenning)
(fourth cousin, four times removed) (tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 21 times removed) (18. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 22 times removed) (19. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 23 times removed) (20. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 24 times removed) (21. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 25 times removed) (22. tippoldebarn av femmenning)
(fourth cousin, 26 times removed) (23. tippoldebarn av femmenning)
(fifth cousin, once removed) (sønn av seksmenning)
(fifth cousin, twice removed) (barnebarn av seksmenning)
(fifth cousin, thrice removed) (oldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, four times removed) (tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 21 times removed) (18. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 22 times removed) (19. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 23 times removed) (20. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 24 times removed) (21. tippoldebarn av seksmenning)
(fifth cousin, 25 times removed) (22. tippoldebarn av seksmenning)
(sixth cousin, once removed) (sønn av sjumenning)
(sixth cousin, twice removed) (barnebarn av sjumenning)
(sixth cousin, thrice removed) (oldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, four times removed) (tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 21 times removed) (18. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 22 times removed) (19. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 23 times removed) (20. tippoldebarn av sjumenning)
(sixth cousin, 24 times removed) (21. tippoldebarn av sjumenning)
(seventh cousin, once removed) (sønn av åttemenning)
(seventh cousin, twice removed) (barnebarn av åttemenning)
(seventh cousin, thrice removed) (oldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, four times removed) (tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 21 times removed) (18. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 22 times removed) (19. tippoldebarn av åttemenning)
(seventh cousin, 23 times removed) (20. tippoldebarn av åttemenning)
(eighth cousin, once removed) (sønn av nimenning)
(eighth cousin, twice removed) (barnebarn av nimenning)
(eighth cousin, thrice removed) (oldebarn av nimenning)
(eighth cousin, four times removed) (tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, six times removed) (3 .tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 21 times removed) (18. tippoldebarn av nimenning)
(eighth cousin, 22 times removed) (19. tippoldebarn av nimenning)
(ninth cousin, once removed) (sønn av timenning)
(ninth cousin, twice removed) (barnebarn av timenning)
(ninth cousin, thrice removed) (oldebarn av timenning)
(ninth cousin, four times removed) (tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av timenning)
(ninth cousin, 21 times removed) (18. tippoldebarn av timenning)
(tenth cousin, once removed) (sønn av ellevemenning)
(tenth cousin, twice removed) (barnebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, thrice removed) (oldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, four times removed) (tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av ellevemenning)
(tenth cousin, 20 times removed) (17. tippoldebarn av ellevemenning)
(eleventh cousin, once removed) (sønn av tolvmenning)
(eleventh cousin, twice removed) (barnebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, thrice removed) (oldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, four times removed) (tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av tolvmenning)
(eleventh cousin, 19 times removed) (16. tippoldebarn av tolvmenning)
(twelfth cousin, once removed) (sønn av trettenmenning)
(twelfth cousin, twice removed) (barnebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, thrice removed) (oldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, four times removed) (tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av trettenmenning)
(twelfth cousin, 18 times removed) (15. tippoldebarn av trettenmenning)
(thirteenth cousin, once removed) (sønn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, twice removed) (barnebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, thrice removed) (oldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, four times removed) (tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av fjortenmenning)
(13th cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av fjortenmenning)
(13th cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av fjortenmenning)
(thirteenth cousin, 17 times removed) (14. tippoldebarn av fjortenmenning)
(fourteenth cousin, once removed) (sønn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, twice removed) (barnebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, thrice removed) (oldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, four times removed) (tippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av femtenmenning)
(14th cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av femtenmenning)
(14th cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av femtenmenning)
(fourteenth cousin, 16 times removed) (13. tippoldebarn av femtenmenning)
(fifteenth cousin, once removed) (sønn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, twice removed) (barnebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, thrice removed) (oldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, four times removed) (tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av sekstenmenning)
(fifteenth cousin, 15 times removed) (12. tippoldebarn av sekstenmenning)
(sixteenth cousin, once removed) (sønn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, twice removed) (barnebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, thrice removed) (oldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, four times removed) (tippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av syttenmenning)
(sixteenth cousin, 14 times removed) (11. tippoldebarn av syttenmenning)
(seventeenth cousin, once removed) (sønn av attenmenning)
(seventeenth cousin, twice removed) (barnebarn av attenmenning)
(seventeenth cousin, thrice removed) (oldebarn av attenmenning)
(17th cousin, four times removed) (tippoldebarn av attenmenning)
(17th cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av attenmenning)
(17th cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av attenmenning)
(17th cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av attenmenning)
(17th cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av attenmenning)
(17th cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av attenmenning)
(17th cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av attenmenning)
(17th cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av attenmenning)
(17th cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av attenmenning)
(17th cousin, 13 times removed) (10. tippoldebarn av attenmenning)
(eighteenth cousin, once removed) (sønn av nittenmenning)
(eighteenth cousin, twice removed) (barnebarn av nittenmenning)
(eighteenth cousin, thrice removed) (oldebarn av nittenmenning)
(eighteenth cousin, four times removed) (tippoldebarn av nittenmenning)
(eighteenth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av nittenmenning)
(eighteenth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av nittenmenning)
(18th cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av nittenmenning)
(18th cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av nittenmenning)
(eighteenth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av nittenmenning)
(eighteenth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av nittenmenning)
(eighteenth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av nittenmenning)
(eighteenth cousin, 12 times removed) (9. tippoldebarn av nittenmenning)
(nineteenth cousin, once removed) (sønn av tjuemenning)
(nineteenth cousin, twice removed) (barnebarn av tjuemenning)
(nineteenth cousin, thrice removed) (oldebarn av tjuemenning)
(nineteenth cousin, four times removed) (tippoldebarn av tjuemenning)
(nineteenth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av tjuemenning)
(nineteenth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av tjuemenning)
(19th cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av tjuemenning)
(19th cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av tjuemenning)
(nineteenth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av tjuemenning)
(nineteenth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av tjuemenning)
(nineteenth cousin, 11 times removed) (8. tippoldebarn av tjuemenning)
(twentieth cousin, once removed) (sønn av tjueenmenning)
(twentieth cousin, twice removed) (barnebarn av tjueenmenning)
(twentieth cousin, thrice removed) (oldebarn av tjueenmenning)
(twentieth cousin, four times removed) (tippoldebarn av tjueenmenning)
(twentieth cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av tjueenmenning)
(twentieth cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av tjueenmenning)
(twentieth cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av tjueenmenning)
(twentieth cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av tjueenmenning)
(twentieth cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av tjueenmenning)
(twentieth cousin, 10 times removed) (7. tippoldebarn av tjueenmenning)
(21st cousin, once removed) (sønn av tjuetomenning)
(21st cousin, twice removed) (barnebarn av tjuetomenning)
(21st cousin, thrice removed) (oldebarn av tjuetomenning)
(21st cousin, four times removed) (tippoldebarn av tjuetomenning)
(21st cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av tjuetomenning)
(21st cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av tjuetomenning)
(21st cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av tjuetomenning)
(21st cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av tjuetomenning)
(21st cousin, nine times removed) (6. tippoldebarn av tjuetomenning)
(22nd cousin, once removed) (sønn av tjuetremenning)
(22nd cousin, twice removed) (barnebarn av tjuetremenning)
(22nd cousin, thrice removed) (oldebarn av tjuetremenning)
(22nd cousin, four times removed) (tippoldebarn av tjuetremenning)
(22nd cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av tjuetremenning)
(22nd cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av tjuetremenning)
(22nd cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av tjuetremenning)
(22nd cousin, eight times removed) (5. tippoldebarn av tjuetremenning)
(23rd cousin, once removed) (sønn av tjuefiremenning)
(23rd cousin, twice removed) (barnebarn av tjuefiremenning)
(23rd cousin, thrice removed) (oldebarn av tjuefiremenning)
(23rd cousin, four times removed) (tippoldebarn av tjuefiremenning)
(23rd cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av tjuefiremenning)
(23rd cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av tjuefiremenning)
(23rd cousin, seven times removed) (4. tippoldebarn av tjuefiremenning)
(24th cousin, once removed) (sønn av tjuefemmenning)
(24th cousin, twice removed) (barnebarn av tjuefemmenning)
(24th cousin, thrice removed) (oldebarn av tjuefemmenning)
(24th cousin, four times removed) (tippoldebarn av tjuefemmenning)
(24th cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av tjuefemmenning)
(24th cousin, six times removed) (3. tippoldebarn av tjuefemmenning)
(25th cousin, once removed) (sønn av tjueseksmenning)
(25th cousin, twice removed) (barnebarn av tjueseksmenning)
(25th cousin, thrice removed) (oldebarn av tjueseksmenning)
(25th cousin, four times removed) (tippoldebarn av tjueseksmenning)
(25th cousin, five times removed) (tipptippoldebarn av tjueseksmenning)
(26th cousin, once removed) (sønn av tjuesjumenning)
(26th cousin, twice removed) (barnebarn av tjuesjumenning)
(26th cousin, thrice removed) (oldebarn av tjuesjumenning)
(26th cousin, four times removed) (tippoldebarn av tjuesjumenning)
(27th cousin, once removed) (sønn av tjueåttemenning)
(27th cousin, twice removed) (barnebarn av tjueåttemenning)
(27th cousin, thrice removed) (oldebarn av tjueåttemenning)
(28th cousin, once removed) (sønn av tjuenimenning)
(28th cousin, twice removed) (barnebarn av tjuenimenning)
(29th cousin, once removed) (sønn av trettimenning)

En annen måte å se slektskapsforholdene på er følgende

(Eng) Family Relationships Chart

Ord om slekt og familie (Ivar S. Ertesvåg)

(Dansk) Jeg - min halvfætters næstsøskendebarn (Svend-Erik Christiansen)

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS