Anbefal denne siden
 
 
 


Hjelp

Når du arbeider med program, kan kontakt mellom bruker, utviklere, produsent, utvikler og andre støttepersoner være viktig.

Til venstre <<<< er der meny for valg av støtte til henholdsvis program og rapporter.

For brukerne kan det ofte være vanskelig å følge med i hva som skjer av nytt og ellers å få nødvendig hjelp.

Problemer kan være knyttet til sin personlige PC eller rett og slett fingertrøbbel.

Å ha direkte kontakt med produsent, leverandør kan ofte føles vanslekig. Derfor er mange ulike muligheter lagt til rette for å bedre kontakten.

Først vil det jo være at den enkelte holder sitt program oppdatart og ved feil ser om denne feilen tidligere har fått sin løsning. Det første er den hjelp som du selv bruke for å løse problemet. En rekke forhold er beskrevet i selve programmet. i tillegg har du Hjemmesider til oversetter og produsent.

Føler du at du fortsatt sitter fast, vil det å bli medlem av den Nordiske Facebooksiden være en mulighet, i tillegg å benytte seg av de mange faddere. Er ikke det nok, kan en også benytte seg av Fjernhjelp.
Fra programmet forside, velg Hjelp / Assistanse for andre alternativer til hjelp

Siste nytt

Siste versjon / nytt 
BK7* 7.5.13  18. april 2023
Gå direkte til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Du velger så
"Download Full 7.5 program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Der laster du ned programmet direkte fra produsentens webside i USA. 

Beskrivelse for å instalere programmet  

Siste versjon / nytt 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og installer. Her også for Oppdatering
fra server fra USA

Noen kan ha problemer med å laste ned her. Gå derfor til produsentens webside for å laste ned direkte derfra (direkte Webside hos produsent):
www.bkwin.net  www.bkwin.com  www.bkwin.org

Noen nettlesere er ikke like 'snille'.
Noen Antivirusprogram kan også skape problem for nedlasting.

Kurs

2023 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag 23. September 2023 kl.10.00 - 15.00 GRUNNKUS

Det beregnes 3 kurs høsten 2023 i Oslo

Beregner et VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskap tilsvarende Grunnkurs) avholdes 18. november 2023 (tas forbehold om tilstrekkelig påmeldte).

Brukermøte blir 12. september 2023 i Oslo
Minner på brukermøter som normalt er 2. tirsdag hver måned i 2023.
Slektskafe er vanligvis siste lørdag hver måned med noen unntak.

Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo
  / Akershus

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Glemt passord til bruk av BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS