Anbefal denne siden
 
 
 


Fjernhjelp for Brother's Keeper m.v.

Enkelte har problemer med både programmet og sin PC. I tillegg bor man muligens slik til at man ikke i nærheten har noen som kan gi direkte hjelp.

En PC som fun gerer riktig, er en viktig forutsetning for å drive aktivt med denne hobbien. Når det gjelder selve PC-en bær dette prioriteres først. Når det er forsøkt kommer nye muligheter. Dette kan være å kontrollere at programmet er riktig installert og at databasen er riktig plassert på din PC: Se gjerne på de beskrivelsene som er gitt om hvor databasen som hovedregel bør være plassert. Se gjern før du går videre under Problemer ? før du går videre. Deretter kommer Kvalitetskontroll av databasen, kontakt med faddere, still på lokale brukermøter for BK, kan være generelt fornuftig før du tar i bruk Fjernhjelp.

Her er Fjernhjelp er god mulighet. Dette er mulighet som man kan bruke mot enhver som vil hjepe.

Fær du tar fatt på Fjernhjelp, bør i grunnen det være helt klart at din  PC fungerer slik at Fjernhjelpen konsentreres til det den er ment; hjelp i tilknytting til problemer med Brother's Keeper. Har du rene PC-relaterte feil, bør disse rettes opp ved at du kontakter din PC leverandør eller en PC-reparatør.

For Fjernhjelp må du ha installert et program på sin PC som gjør det mulig for en annen bruker til å jobbe direkte på din PC fra sin PC. Det er mange som kan gjøre det. Har man ikke umiddelbar en person som kan hjelpe, så er det nedenfor nevnt et Person som er villig til i viss grad å yte hjelp, men det er ikke ubegrenset. Det kan også være andre personer som vil kunne hjelpe. Det forutsettes at et program er installert på din PC. Det finnes flere slike program. Dette eller tilsvarende program må man ha installert på sin PC. Deretter tar du kontakt med den person som er vilig til å hjelpe.

Vi har vært så heldige å få John Morten Malerbakken ( 482 85 231 ) til å ta på seg jobben. Men husk at dette er en frivillig tjeneste og må også tilpasses hjelperes tid og mulighet.

Som nevnt forutsettes at du har installert et hjelpeprogram som gjør det mulig å kommunisere med John Morten.

Det anbefales å installere TeamViewer fullversjon på din maskin før du kontakter John Morten.

Et annet alternativ er også å bruke "Windows Fjernhjelp"

Billig kommunikasjon med John Morten får ved å bruker Skype

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS