Anbefal denne siden
 
 
 


Kontaktadresser

Som kjent er Brother's Keeper utviklet i USA og ansvarlig for dette er John Steed.

For ikke å belaste produsent og mange andre instanser unødvendig, er det opprettet en egen e-postliste som alle anbefales å bruke i størst mulig grad. I tillegg finnes en rekke faddere som hjelper til. Skulle dette ikke løse problemet har vi ågså en løsning med Fjernhjelp.

Men av og til er ikke dette løsningen når du har problemer. Da kan en direkte henvendelse være grei ved problemer. Under problemer ? er det listet opp en del tips om løsninger, men også henvist til en del opplysninger du som bruker bør ha klart for deg allerede før du henvender deg.

Noen ganger kan det også være at du har et ønsker til endringer i programmet. Disse er hjertlig velkomne og gjør ofte programmet bedre.

Dressen finnes ved å bruke Brother' Keeper og fra programmet forside, velge Fil / Assistanse. Der er adressene oppgitt og ved å bruke respektive kanpper aktiveres også aktuell programvare.

Det Norske ansvaret for programmet er tillagt

Otto Jørgensen
Badebakken 24
N-0467 Oslo
Norway
Tfn +47 977 91 566

som også står for versettelse av bokmål til hjelpefil og skjermtekster. Den nynorske oversettelsen av skjermtekstene er foretatt av

Thor Bernhard Tobiassen
Ekerhovd
N-5353 Straume
Norway
thtobias@online.no

Adressen til John Steed er

Brother's Keeper
6907 Childsdale Ave
Rockford, MI 49341
U.S.A
brothers_Keeper@msn.com
www.bkwin.com
www.bkwin.net
www.bkwin.org

På norsk side bruker Fadderlisten og hjelpen fra både Websiden og Hjelpefilen <F1> i seleve programmet. I tillegg finnes Engelsk Språklig e-postliste.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS