Anbefal denne siden

 
 
 


BK-Nordic

er god konktmulighet i tillegg til direkte kontakt med en av de mange faddere som finnes rundt om i Norge. Dette suppleres med en rekke lokalle brukergrupper samt en felles: Men for noen vil e-post være løsningen.

E-postliste for BK-Nordic (Også omtalt som BK5forum)

Dette er en e-postliste som distribueres via epost til/fra brukerne av Brother's Keeper. Formålet er å distribuere nyheter, diskutere problemer eller andre forhold og ellers være et felles bindeledd for utveksling av meninger og erfaringe på en skandinavisk språk. Språket må være slik at dette kan leses av de fleste, dvs. dansk, norsk eller svensk.
Her kan stilles alle typer spørsmål som har betyning for programmet, feilsituasjoner den enkelte har, ideer om løsninger på rapporter og andre ting som er knyttet til programmet og dets bruk.
Her kommer også informasjon om oppdateringer og annet relevenat stoff knyttet til programmet. 
Aktielle ting som ikke løses her, blir videreformidlet til produsent.

Alle innlegg på denne e-post-listen leses av alle som er medlemmer av listen pluss også en del andre.

Men alle meldingene er også tilgjengelig på nett via Arkivportalen til Rootsweb.

Påmelding til og avmelding av BK-Nordic.

Bruk RENT TEKSTFORMAT. Unngå RTF, HTML eller andre former for tekstkoding og legg heller ikke ved noen former for vedlegg, bilder etc. til din melding. De blir automatisk "skrellet" bort eller meldingen blir avvist  

 • (1) Subscribing / Påmelding til E-postlisten
  For å abonnere (bli med) på listen, klikk på en av linkene nedenfor. Det virke, men hvis din nettleser ikke forstår disse, prøv med disse manuel instruksjonene for å bli medlem av BK5forum og få posten etterhvert som den sendes, send en melding til BK5forum-L-request@rootsweb.com med kun et enkelt ord subscribe i 'subject/tema/emne' og 'meldingskropp/feltet for melding'.
  Ta ikkemed signatur. Slå også av eller slett automatisk tilført signatur.

  • Subscribe to BK5forum-L Klikker du på den linken som er rett foran her, starter ditt epostprogram med riktige opplysninger og kan sende direkte med en gang.

  • Virker heller ikke det, klikk på BKassistanse og du sender en normal e-post (melding) til administrator av listen som vil registrere deg som bruker.

 

 • (2) Unsubscribing / Avmelding av E-postlisten
  For å forlate BK5forum, klikk på meldingen og endre mottaker til BK5forum-request@rootsweb.com og kun et ord ( unsubscribe ) i tema-/emne og tilsvarende ord i meldingskropp.
  Ta IKKE med signatur. Slå også av eller slett automatisk tilført signatur.
  Unsubscribe må gjøres fra den e-post-adresse som skal meldes av og er registrert som bruker på listen
  Har du videresendt post ved adresseng hos din  postmester, MÅ slettingen skje på den adressen.
  • Unsubscribe from BK5forum-L Klikker du på den linken som er rett foran her, starter ditt epostprogram med riktige opplysninger og kan sende direkte med en gang. 

   

  • Virker heller ikke det, klikk på BKassistanse og du sender en normal e-post (melding) til administrator av listen som vil fjerne deg som bruker.

 

 • (3) Legge inn nye tema / spørsmål og besvare innlegg.
  For å kunne gjøre dette, er det forutsatt at du er medlem av BK-Nordic (Se Subscribe), klikker du på E-post til BK-Nordic vil epostprogrammet ditt starte opp og adressen '
  bk5forum@rootsweb.com' vil legges riktig som mottakeradresse. Du må bare skrive inn et fornuftig  tekst som TEMA samt redegjøre for saken. Deretter kan meldingen sendes.
  BK-Nordic behandler e-post med vedlegg slik at all epost hit må være uten vedlegg (dette fordi at Rootsweb.com vil begrense spredning av bl.a. virus)

  Ikke send med vedlegg i E-postlisten. Meldingene har en begrenset størrelse og vedlegg samt gjentagelse av alle tidligere innlegg kan overskride anbefalte størrelser og meldingen blir stopppet av nettleverandøren. Det er satt en grense på 40 kb på meldingen og de fleste vedlegg er betydelig større.

 • Adresseendringer til postlisten
  IKKE
  send innmeldinger og avmeldinger som innlegg til selve epostlisten. Det skaper bare STØY og irriterer de andre deltakerne unødvendig. Adressendringen foregår ved at den enkelte selv melder seg av med GAMMEL adresse og melder seg på listen med NY adresse

 • Ved problemer og ønsker:
  Skal du sende feilmeldinger om programmet, se Problemer ?
  Skal du sende inn forslag til bedringer, se Ønsker ?

 • Størrelse på meldinger
  Det er satt en grense op størrelsen av meldingen. Dette av hensyn til at man skal ungå SPAM. Slett derfor unødige vedheng og bruk derfor ren tekst og unngå vedlegg og pynt.

Størrelsen på meldingene har en begrensning. Dette har normalt ingen betydning hvis man ikke sender med all mulige vedlegg og "fancy" tillegg. Dette er imidlertid ikke noe problem, da man skal i alle meldinger til listen bruke REN tekst i meldingen og ikke sende vedlegg. Dette er satt av ansvarlig i Rootsweb for bl.a. å hindre at det sendes med Virus og andre uønskede ting. Derfor skrelles alle slik ting også vekk. På samme måte vil kun de som er innmeldit til BK-Nordic kunne bruke systemet. Man melder seg selv av og på. Bryter noen 'skikk og bruk' slettes de fra postlisten straks dette oppdages. Følges slike regler samt at man sletter undøcige 'haleheng' vil alle meldinger kommer frem helt greit.

Har du problemer med påmelding/avmelding av listen, send IKKE melding til BK-Nordic, men send en e-post til BKassistanse og forklar problemet.

Du anbefales å setter opp ditt e-postsystem lager en egen gruppe for BK-Nordic slik at epost fra denne postlisten havner der og ikke sammen med øvrig post. Det gjør det lettere å sortere ut og ta vare på epost som virker å være av interess og senere kan være deg til stor hjelp. 

 

Tidligere meldinger - ligger i tilgjengelig Arkiv


Alle tidligere meldinger (mest norsk, dansk, svensk) fra BK-Nordic) er tilgjengelig (bokover til 1998) på BK5forum-L Archives (BK-Nordic) for å få frem år for år, måned for måned.
Vil du ha interaktivt søk over hele år, bruk Archives Search Engine of Messages for BK5forum Mailing List 
Skriv inn bk5forum i Name of List og du kommer til Search the Archive of Messages for BK Mailing List hvor du kan søke gjennom hele årganger.
Her kan du også søke opp andre postlister som bruker Rotsweb.

Hvordan bli medlem av Skandinaviske postlisten, se lengre opp.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS