Anbefal denne siden
 
 
 


Program - feil og tips

Det kan være mange ting knyttet til et prograkm som kan skape litt forvirring om det er programmet som er feil eller det er noe med bruken som innvirker på resultatet.

Ved feilmeldinger er det viktig å beskrive feilene så godt som mulig. Husk at de som skal hjelpe deg, ikke sitter ved din PC og ser alt du ser på skjermen. Bruk derfor tipsene under Problemer ? for å forklare din situasjon.
Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS