Anbefal denne siden
 
 
 


Feilmeldinger

Enkelte ganger kan du få feilmeldinger. Det kan være programfeil, men disse rettes meget raskt av produsenten og ved neste oppdatering av programmet er feilen vanligvis rettet.

Har du en gammel versjon av BK6, kan du oppdatere til BK6 og nyte godt av forbedringer som skjer med programmet i nye nye versjoner.
Feil kan ofte skyldes feilbehandling av PC og program. Oppstår det feil hos deg, kan det være lurt å se hvilken versjon du har. Selv om feilen ikke er nevnt i oversikten med oppdateringer, kan feilen være rettet.

Finner du feil i programmet, kan det være at løsningen er beskrevet i Jeg har problemer.

Ved alle henvendelser, ta med versjonsnummer (Velg Hjelp, Om BK for å se versjonsnummer, f.eks. 6.6.16). Oppgigi også on du bruker f.eks. XP. Beskriv feilen så godt som mulig, gjerne med kopi av skjermbilde <link> for av alle feilangivelser.
Under 'jeg har problemer' er en enkel måte for å presentere dine problemer.
Noen av linkene går til dansk side, men samme innholdet vil du også finne i norsk hjelpefilen <F1> i BK.

De samme feilmeldingene gjelder i viss grad for BK7, men flere av de her nevnte finnes ikk i den versjonen.

Nedenfor er en liste over de mest kjente feil. Ved å føre musen over valgene gis en mer forklarende beskrielse

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS