Anbefal denne siden
 
 
 


Compression Buffer Size


Q There is a problem with the Compression Buffer size for Btrieve. Contact John Steed.

English

If it says there is a problem with the compression buffer, then here is the fix.

Pick Start, Run, REGEDIT
That will start Regedit
Click the plus before Local Machine
Click the plus before Software
Click the plus before Btrieve Technologies
Click the plus before Microkernel Engine
Click the plus before Version 6.15
Then open the Settings folder.
Then on the menu pick Edit, Delete
Pick yes to delete the settings for Btrieve key.
Then close Regedit
Then run BKSETUP6.EXE or BKSETUPE.EXE (the full version, not BKUPDATE)
That will install those settings again.
Then stop Windows and Restart the computer so it reads the new settings.

Norsk

Velg Start, Run, REGEDIT
Det vil starte opp Regedit
Klikk på plusstegnet foran Local Machine
Klikk på plusstegnet foran Software
Klikk på plusstegnet foran Btrieve Technologies
Klikk på plusstegnet foran Microkernel Engine
Klikk på plusstegnet forane Version 6.15
Åpne så mappen for Settings.
Velg så menyen Edit, Delete
Velg YES/JA for å slette "settings for Btrieve key".
Lukk deretter Regedit
Kjør deretter BKSETUP6.EXE or BKSETUPE.EXE (Full fileversjon, ikke BKUPDATE)
Det skulle installer innstillingene igjen.
Stans maskinen og Windows og restart maskinen for å lese inn det nye instillingene.

 (Opphav: Steed 6 Feb 2005)

Hvis ikke dette virker, se Problemer ? og dokumenter hele feilsituasjonen på et Word-document, da dette skal oversettes og sendes produsenten for evt. utdypende hjelp.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS