Anbefal denne siden
 
 
 


Error 1

Dette opp stod ved sikkerhetskopiering av bilder

BK 6.5 og Win Vista. Oppstod ved sikkerhetskopiering av bilder.
Alle bildene hadde ikke samme reaksjon. Det var bilder av type .jpg som hadde vært behandlet i MS Picture Manager uten at en kan si at dette er årsaken

Forslag til løsninge:

Error 1 ved en sikkerhetskopiering betyr at rutinen ikke finner filen eller at den ikke kans skrive filen.

Følgende kan gjøres

Ta sikkerhetskopiering til en annen plass, mappe, disk etc f.eks. C:\BKTEST

Det kan også oppstå error 1 hvis disken eller mappen er full.
Eller hvis det er mer enn 255 bilder eller hvis man ikke kopierer til en mappe.

Med andre ord hvis man tar sikkerhetskopi direkte til en Minnnepinne i en USB port anbefales det å ta sikkerhetskopiern til en mappe på PC-en. Bruk et annet navn og heller etterpå kopier innholdet i denne mappen til
Minnepinnen. 

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS