Anbefal denne siden
 
 
 


Error 482 Printer

I noen sammenheng har det forekommet at brukerne ikke får skrevet ut. Man kan da få en feilmelding som tilsvarer

Error 482 Printer error
prossedyre bkmain.frm (treeclick)
treeform.frm (form load)

Dette er knyttet til utskriftsportene og kan i noen tilfeller rettes ved å foreta korringering i Win.ini.

Den tryggeste metoden er imidlertid å går til Kontrollpanel; velg skrivere og skift porten til f.eks. LPT2
Lagre endringene og forlat Windows.
Etter at en igjen har startet Windows, går en igjen til Kontrollpanel, velg Skrivere og skift porten til den riktig verdi, f.eks. LPT1.
Lagret endringene og forlat Windows.
Når en nå starter opp Windows, skal skrivefunksjonen fungere normalt

line Orign : Steed

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS