Anbefal denne siden
 
 
 


Error 53

oppstod vanligvis når du skrev ut noen rapporter. Dette var foråsaket ved at noen file ble satt til Read only. Dette er utbedret ved versjon 6.5.6. Last ned den og se om ikke denne feilenmeldingen nå er borte.

Feimeldingen kan også skje i bl.a. BK7, men da av helt annen årsak.
Man har satt opp og under oppsett av programmet markert at man f.eks. bruker WindowsWord:
Vider har man under de enkelt rapporterter markert at man f.eks. bruker MS Word 200+
Har man allikevel alle adrministrasjonsrettigheter og Re-indeksert databasen og skal lage rapporten kan du få feilmeldingen ERROR 53 file not found

Man kan da løse problemet ved at man går tilbeke til oppsett av BK og fjerner den stien som vises til høyre for MS Word. Lagrer oppsettet og stenger BK. Så starter man BK igjen og går til oppsettet av BK og markerer for MS Word. Da skal sien til Winword.exe bli generert igjen.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS