Anbefal denne siden
 
 
 


Error 75 Path/File access error

Denne feilmelding kan av og til oppstå. Her er løsningene som er mottatt fra produsenten (disse står fortsatt på Engelsk, da jeg føler det ikke er riktig å finne en god og riktig oversettelse som kanskje ikke stemmer med situasjonen):

The error might be because of the location of the database.  I do not recommend putting data below C:\user\

Here is my normal information for error 75

Error 75 can be caused by 5 things

1.
Error 75 will happen if your Vista or Windows 7-10 permissions are not set correctly.
If you have Windows Vista or Windows 7-10 you will need to set the BK6 program to run with administrator rights. Right click the BK6 icon and pick Properties, Compatibility, Run as administrator, OK.

2.
Error 75 could happen if the Sort is not set to 9 under File, Options, RTF/Other

3.
Error 75 can happen if your BK data files are below C:\Program Files (what is the name of your data folder on the bottom of the main BK screen)?

4.
Error 75 can happen if the temporary files in your BK data folder have the "read only" property turned on (it should be off).

5. http://www.bkwin.info/hjelp/program/feilmeldinger/win10-(etter-oppdatering-13-april-2016)-og-bk7.html

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS