Anbefal denne siden
 
 
 


Error number 76 Path not found (ved RTF)

Ved produksjon av RTF-fil: "Error number 76 Path not found"

Dette er vanlig standard feilkode.

Hvis du prøver å lage en RTF-fil og blir spurt om du vil åpne tekstbehandleren, finner ikke programmet denne stien.

Dette skyldes at du under oppsett av BK under RTF/annet ikke har angitt valget 9 som henviser til statistikker og indekser m.m.

Sansynligvis står her 0 eller noe annet.

Sett valget til 9 og prøv på nytt

line Orign : Otto 11 mai 2007

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS