Anbefal denne siden
 
 
 


GEDCOM feil

I en del tilfeller ved import av GEDCOM fra andre programmer kan en få feilmeldinger av ulik karrakter.

Det er vanligvis at avgivende program ikke følger standard for avgiving.

En vanlig feil kan være som

og som i grunnen forteller at selve GEDCOMfilen ikke har normal avslutning  på filen.- Alle GEDCOM-filer skal ha en  avslutning (siste linje) som sier 0 TRLR
Da GEDCOM-filen er en vanlig txt-fil kan denne åpnes og du kan legge til 0 TRLR
Det betyr ikke noe mer enn at du sansynligvis får lest inn aktuelle GEDCOM-fil inn i databasen.
NB: Husk alltid å importere denne GEDCOM-filen til en ny tom database og ikke den databasen du vanligvisjobber med. Det gjør det letter å slette dette produktet

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS