Anbefal denne siden
 
 
 


Ekteskap borte

Når du konverterer fra BK5 til BK6 og også ved tilbakeføring av data fra GEDCOM eller andre løsninger, kan det i Statitikken og nederst på første side av programmet synes som om både ekteskap og personer er bort.

Q Etter konvertering fra BK5W til BK6 det ser ut til at jeg har mistet flere ekteskap!
Statistisk var situasjonen som følger:
BK5W 1052 personer 396 ekteskap
BKW6 1052 personer 358 ekteskap

A Dette er helt OK
BK 'overteller' antall ekteskap.
For eksempel; hvis de sletter ektepar (mann og hustru) vil antall personer bli tilsvarende redusert, men telleren for eksteskap vil ikke endre.

Når du konverterer til BK6 vil disse 'slettetede' ekteskap ikke bli kopierert.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS