Anbefal denne siden
 
 
 


Ordinal not found / Order number 108... was not found

"The order number 108 was not found in the librarian for dynamic connection LTTWN12n.dll"
or
"Ordinal not found"

Some other programs use different versions of the same LT files for a
scanner or other picture programs.

If a BK users gets an "Ordinal" error while installing BK6 then the solution is this:

To fix the problem with "LTOCX12N" or "Ordinal not found" do the following

First make a Backup of your data (if you do not have one)

Then UNinstall BK6 (from the Control Panel, Add Remove programs.)

Then go to C:\Windows\System32 and delete any of the following files if they still exist.
In other words, delete any file there starting with LT or LF and ending with 12N.DLL or 12N.OCX
ltocx12n.ocx
ltkrn12n.dll
LTDIS12n.dll
ltfil12n.DLL
ltimg12n.dll
lttwn12n.dll
ltefx12n.dll
ltann12n.dll
lfavi12n.dll
lfbmp12n.dll
LFCMP12n.DLL
lfeps12n.dll
lffax12n.dll
lfimg12n.dll
lflma12n.dll
lflmb12n.dll
lfmsp12n.dll
lfpcx12n.dll
Lfpng12n.dll
lfpsd12n.dll
lftif12n.dll
lfwpg12n.dll
lfmpg12n.dll
lfpcd12n.dll
msvnm60.dll
ole2.dll
wbtrv32.dll

Then install BK6 again using the FULL install program - either BKSETUPE.EXE
or
BKSETUP6.EXE and not the update

Norsk

Ordenstallet 108 ble ikke funnet i biblioteket for dynamiske koblinger LTTWN12n.dll
eller
"Ordinal not found"

For å reparere feilen som oppstår med LTOCX12N
"Ordinal not found"
gjør følgende

Først ta en sikkerhetskopi av dine data, slik at du har sikret dine data

Avinstaller så BK6 (Fra kontrollpanet, legg til / fjern programmer)

Gå så til C:\Windows\System32 og slett de nedenfornevnte filene om de fremdeles eksisterer
Med andre ord, slett alle filer som starter med LT eller LF og slutter på 12N.DLL eller 12N.OCX
ltocx12n.ocx
ltkrn12n.dll
LTDIS12n.dll
ltfil12n.DLL
ltimg12n.dll
lttwn12n.dll
ltefx12n.dll
ltann12n.dll
lfavi12n.dll
lfbmp12n.dll
LFCMP12n.DLL
lfeps12n.dll
lffax12n.dll
lfimg12n.dll
lflma12n.dll
lflmb12n.dll
lfmsp12n.dll
lfpcx12n.dll
Lfpng12n.dll
lfpsd12n.dll
lftif12n.dll
lfwpg12n.dll
lfmpg12n.dll
lfpcd12n.dll
msvnm60.dll
ole2.dll
wbtrv32.dll

Installer så BK6 igjen med FULL installasjonsprogram - enten BKSETUPE.EXE
eller
BKSETUP6.EXE og ikke noen oppdateringsfile

Hvis disse filene ikke var de helt siste, foreta en normal oppdatering av programmet for å ha det aller siste tilgjengelige

Filem kan også hentes fra Missing files / Manglende filer

Opphav: Steed 27 aug 2006

The LT files are using for pictures in BK6

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS