Anbefal denne siden
 
 
 


Oversikt viktige filer

BK6

Program filer Normalt plasert i C:\PROGRAMMER\BROTHER'S KEPPER 6\
BK6W.EXE Program fil, starter Brother's Keeper
BKAUDIT.TXT Filen brukes som log for de endringer som foretas i programmet. Filen aktiveres under oppsett av programmet. Nærmere forklaring på bruk er angitt i hjelpefilen til programmet.
BKFIXFLE.SAV Filen brukes til å rette feil i databasen
BKOPTION.P6 Filen inneholder innstillinger av programmet
BKPATH.TXT Filen kan inneholde stier til databaser
BKSORT.BAT Filen brukes i forbindelse med sortering
BKSORT.PIF Filen brukes i forbindelse med sortering
BROTHER'S KEEPER.PRC Filen benyttes til å opprette en PALM database
CTRLKEYS.DTA Filen inneholder egne opprettede hurtigtaster
CUSTOMEVENTS.BK Filen inneholder egne opprettet personlige hendelser
CUSTOMEVENTSFAMILY.BK Filen inneholder egne opprettet familie hendelser
INSTALL.LOG Log-fil som inneholder opplysninger om installasjonen
README6.RTF Engelsk tekst fil om Brother's Keeper
SETUPP.EXE Filen brukes under søkeprossesser
UNWISE.EXE Filen brukes til å slette Brother's Keeper
VSORT.COM Filen brukes i forbindelse med sortering
VSORTW.COM Filen brukes i forbindelse med sortering
Ingen av disse filene må slettes, dette vil ødelegge selve programmet

 

Egne opprettede filer 4 filer som alle skal være der og plassert i samme bibliotek
CTRLKEYS.DTA Filen inneholder egne opprettede snarveifunksjoner
CUSTOMEVENTS.BK Filen inneholder egne opprettede personlige hendelser
CUSTOMEVENTSFAMILY.BK Filen inneholder egne opprettede famile hendelser
FLAGNAME.BK Filen inneholder egne opprettede grupper av personer
Ingen av disse filene må slettes, dette vil ødelegge selve programmet

 

Database filer 9 filer som alle skal være tilstede og være plassert i samme mapppe
BKEVENT.DT6 Filen inneholder hendelser
BKLOCATE.DT6 Filen inneholder steder
BKMAIL.DT6 Filen inneholder adresser
BKMARR.DT6 Filer indeholder link mellem personer
BKMESSG.DT6 Filen inneholder meknader og notater knyttet til bl.a. personer
BKOTHER.DT6 Filen inneholder hvor de enkelte hendelse benyttes sammen med stedet
BKPERSON.DT6 Filen inneholder de enkelte personer
BKSOURCE.DT6 Filen inneholder kildehenvisninger
BKSOURPT.DT6 Filen inneholder hvor de enkelte kilder brukes
Ingen av disse filene må slettes, dette vil ødelegge din database

 

Språk filer Plassert samme med program filene
NORWAY.BKW Filen er norsk hovedspråkfil (bokmål)
NORWAY.EVE Filen inneholder norske historiske hendelser (bokmål)
NORWAY.CHM Hjelpefil på norsk (bokmål)
NORWAY.R6 Filen inneholder norske (bokmål) navn på forskellige typer slektsrelasjoner
   
NY-NORSK.BKW Filen er norsk (nynorsk) hovedspråkfil
NY-NORSK.EVE Filen inneholder norske (nynorsk) historiske hendelser
NORWAY.CHM Hjelpefil på norsk (bokmål) (brukes også for Ny-norsk)
NY-NORSK.R6 Filen inneholder norske (nynorsk) navn på forskellige typer slektsrelasjoner
   
DANSK.BKW Filen er danske hovedspråkfilen
DANSK.EVE Filen inneholder danske historiske perioder
DANSK.CHM Hjelpe fil på dansk
DANSK.R6 Filen inneholder danske navn på forskjellige typer slektsrelasjoner
   
ENGLISH.BKW Filen er engelsk hovedspråkfil
ENGLISH.R6 Filen inneholder engelske navn på forskjellige typer slektsrelasjoner
BK6W.CHM Engelsk hjelpe fil
BKEVENTS.BKP Filen inneholder engelske historiske perioder
   
Ingen av disse filene må slettes

 

Sted for nedlasting av Manglede filer

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS