Anbefal denne siden
 
 
 


Kjente feil i BK6

slik produsentens har beskrevet disse og er delvis er oversatt og tilpasset til norske forhold.

Konverteringsrutinen fra BK5 til BK6 har av og til problemer hvis de tilknyttede filer ikke har oppgitt disknavn i stien til filene eller at 'extension' (endelsen etter for eksempel en tekst-fil ikke er angitt. Den skal normalt være .txt, f.eks. olsen.txt

"CTRL+ en bokstav" for hurtig taster er endret til CTRL+SHIFT+ en bokstav. Virker forløpig kun under "Edit Screen"

"The Print Where field for notes" fungerer ikke enda unntatt når teksten er merket "never print".

"Tekst knyttet til hendelser, virker ikke enda.

I tilknytting til "The Prit Where field for pictures": Hvis et bilde er satt til "Primary" vil dette bli brukt for rapport for bilder. Hvis ingen bilder er markert "Primary, bildet som er merket "Group" vil bli krivet ut. Hvis ingen er markert, vil første bildet skrives ut.

"The Print Where field for names" fungerer ikke enda, untatt for "Birthday/Anniversary reports".

De fleste rapporten vil kun vise de 5 primære hendelsene for en person: Fødsel, Dåp, voksendåp, død, begravelse og et yrke. I tilegg finnes en rekke andre hendelser som komer frem på en rekke rapporter.

Hvis du finner feil i programmet, send informasjon om dette direkte (ikke til postlisten for BK) til John Steed med gjenpart av feilen og dokumentasjon til BKassistanse. Ta med versjonsnummer for det programmet som du bruker. Velg Help, About BK for å se versjonsnummer som f.eks. 6.0.25. Se ellers om rettledning for feilmeldinger og feilsituasjoner under Jeg har problemer.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS