Anbefal denne siden
 
 
 


Systemoppretting av Windows

Noen ganger kan det være nødvendig å Gjenopprette en eldre situasjon på Windowssystemet.

 

XX. Gjør en Systemgjenoppretting til å endre systeminnstillingene til slik de var for en uke siden (eller en gang før Windows 10 oppdatering forårsaket problemet). En "System Restore" ikke endre noen av programmene eller data, bare systeminnstillingene. I Windows Hjelp se etter "System Restore" eller gå til Kontrollpanel, System Restore. Deretter gjenopprette systeminnstillingene til en dato fra før problemet. Eller klikk http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-2866655/restore-windows-earlier-restore-point.html for å gå til et nettsted som gir trinnvis veibeskrivelse til å gjøre en systemgjenoppretting.

 

XX. Do a System Restore to change your system settings to the way they were about a week ago (or sometime before the Windows 10 update caused the problem). A "System Restore" does not change any of your programs or data, just the system settings. In Windows Help look for "system restore" or go to Control Panel, System Restore. Then restore the system settings to a date from before the problem. Or click http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-2866655/restore-windows-earlier-restore-point.html to jump to a web site that gives step by step directions to do a system restore.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS