Anbefal denne siden
 
 
 


Thepath / ThepathLong

Det kan være fornuftig å åpne en ny mappe til disse importerte dataene. 

Hvis databasen viser 0 personer, men skulle vist et større antall, velg da
Hjelp BKassistanse og send en epost til BKassistanse eller John Steed med
følgende informasjon:
Thepath=C:\JOHANNEN\BROTHERS'S KEEPER 6\DATA\
ThepathLong=C:\JOHANNEN\BROTHERS'S KEEPER 6\DATA\

Årsaken kan være slik vi har fått den besskrevet fra produsenten.

On a few computers, BK has trouble with data folder names over 8 letters long.

Løsningen kan være som følger

Start Brother's Keeper version 6.5 or 6.6 Click OK to get past the error about Thepath and Thelongpath. Then pick:  File, Backup data files.

Then click "Pick a different drive" Then in the create box type C:\BK6\DATA Then click Create Then turn OFF the options to also backup text and picture files. Then click the new button that says "copy to C:\BK6\DATA" After you click that and after it copies the data, then pick: File, Open database, and double click on C:\ then double click on BK6 then double click on DATA then click OK After all of that, the bottom of the screen should say C:\BK6\DATA and it should have the correct number of names.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS