Anbefal denne siden
 
 
 Noen ganger kommer det tilfeller at brukere som skal foreta sikkerhetskopiering fra BK6 ikke får dette til å virke. Det kan være ulike årsaker.

Alternativ 1: 

Maskienen er ikke klargjordt for brenning.

Klikk med høyre mus på dette drevet, velg deretter egenskaper og få frem dette bildet

Her har det vist seg at det ikke er avkrysset på "Enable CD recording to this drive" . Gjør denne markeringen og klikk OK.


Alternativ 2:

Maskinleverandøren har brukt utradisjonell oppsettløsning og produsenten av BK trenger noen tilleggsaopplysninger. Det er allerede lagt inn i programmet en rekke alternative løsninger på dette forholdet, men det kan være noen som ikke er dekket.
For å finne denne løsningen, er beskrivelsen som følger:

 • Go to WordPad and type a couple words and then pick File, Save As, and pick your CD drive letter, then for the file name type TESTABC.DOC and save the file.
 • Then exit WordPad.
 • XP will probably say you have a file ready to write to the CD. Ignore that for now.
 • Then pick Start, Search, All Files, and type TESTABC.DOC and then below that pick "more advance options" and then pick the options to "search system folders" and "search hidden files and folders". Then pick Search.
 • When it finds the file what folder is it in exactly?
 • On my computer it is in: C:\documents and settings\owner\local settings\application data\microsoft\cd burning
 • The word OWNER above may be different on every computer.
 • However, what are the other folder names on your computer?
 • Tell me the exact spelling of every folder name.
 • BK is should find the correct folders for English, Danish, Norwegian, and some other languages.

Send BKAssistanse en epost som viser den linken som viser stien til brenneren.

 1. Opphav: Otto, 21 april 2006

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS