Anbefal denne siden
 
 
 


BK i skyen

Link til innlegg Fra Torill

Presentasjon av DropBox

Legge databasen i Dropbox

Dette går helt bra.
Du kopierer Mappen med de tre endermappen opp i Dropbox.

Har du bilder vil disse også bli med, men stien til bildene vil være hentydet som du flytter databasen på din PC.

Du har dermed to muligheter:
- a Endre stien til bildene i den opplastingen du foretok. Rutinen er den samme som du endrer stien til bildefilene på din PC når du flytter Databasen.
- b Du kan la bildene ligge på din PC slikl de har vært og i samsvar med stien du har i databsen. Du må da alltid ha med en datamaskin so har bildene plassert slik som det sies i databasen som du har lastet til Dropbox

 

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS