Anbefal denne siden
 
 
 er en mulighet som er forbeholdt bruker som har registrert versjon av programmet.

Hendelser finner du på skillekortet Hendelser/fakta i Programmet under Rediger. Disse hendelsene brukes på samme måte som uansett om de er del av programmet eller er definert av brukeren.
Detaljert beskrivelse av alle hendelsene som følger med programmet er gitt i Hendelser/fakta - Beskrivelser i Hjelpefilen <F1> til programmet.
Før du lager egne hendelser, bør du se om hendelsen ikke alt finnes definert. Husk at du kanskje skal utveksle data med andre.

De brukerdefinerte hendelsene er delt i to grupper: Brukerdefinert hendelse (Pers) eller Brukerdefinert hendelse (Fam).
Hvoandan man lager/sletter/omdøper en hendlse er lik for begge kategorier. Man kan imidlertid ikke gjøre om en Personlig hendelse til en Familie Hendelse.

Endrer hendelsen

Hvis de har et hendelse som heter ABC og du ønsker å endre navnet til XYZ gjør som følger

1. Fra Rediger Velg Legg til,Brukerdefinert hendelse (Pers) og lag en som heter XYZ
2. til Fil, Hjelp, Hjelpeprogram, Global søk og erstatt, Endre hendelsen for å endre alle hendelser fra ABC til XYZ
3. Etter dette, skal ingen ha hendelsen ABC lenger, og det kan slettes.
4. Måten å slette en hendelse som ingen bruker er å stoppe BK. Gå derfor til Programkatlogen og rediger filen CustomEvents.BK og slett der linjen med ABC fra filen. Lagre deretter filen

I utgangspunktet kan du slette en hendelse som ingen bruker. For å se om en Hendelse er fortsatt benyttet og dermed opphengt til en peron, gå til Lister, Ordsøk Rapport, Velg skillekort Hendelser og plukke aktuell hendelse, og i feltet for dato eller feltet Sted trykk <F3>. Gjør deretter søket. Hvis Hendelsen ikke finne  gis det ikke noe resultat.

Hvis du sletter hendelsen fra CustomEvents.BK og hvis den fortsatt dukker opp for noen, må du slette det fra den personen.

English: 

Here is how to change the event.

If they have an event called ABC and they want to change the name to XYZ then

1.  From Edit pick Add, new custom event, and make one called XYZ
2.  Go to File, Utilities, Global search and replace, Change the event, and change all events from ABC to XYZ
3.  After that, then no one should have ABC anymore and it can be deleted.
4.  The way to delete an event that no one is using is to stop BK and EDIT the file CustomEvents.BK and delete that ABC line from that file and then save the file

So basically you can delete an event that no one is using.  To see if an event is still attached to someone, go to Lists, Word Search, Search Event and pick that event, and in the Date or the Location field press F3 and do the search.  It might not find the event if the event is blank.

If you delete the event from CustomEvents.BK then if it still shows up for someone, then you need to delete it from that person.

(Steed jan 2013)

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS