Anbefal denne siden
 
 
 Databasefiler/databasen (plassert der det er omtalt i Oppsett av BK)

bkperson.dt6 = informasjon om person

bkmarr.dt6 = informasjon om ekteskap

bklocate.dt6 = informasjon om steder

bksource.dt6 = informasjon om hovedkilde

bksourpt.dt6 = informasjon om lagring av kilder

bkother.dt6 = informasjon om yrke, Ref, og andre forhold

bkmessg.dt6 = informasjon om tekst registrert i meldinger hvis det er eksterne linker eller interne filer, knyttet til kilder og andre steder hvor tekst er aktuelt som dokumentasjon, bl.a. biografi.

bkevent.dt6 = informasjon om hendelser

bkmail.dt6 = informasjon om postadresser

 

Disse filene ligger direkte i mappen DATA.
I samme mappe ligger også tre underkataloger PICTURE, MEDIA og TEXT

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS