Anbefal denne siden
 
 
 


Når du bruker Dropbox (eller en annen skybasert lagringstjeneste f.eks. OneDrive som alle har i Windows 10) må du alltid passe på at du bare setter igang kun en maskin om gangen.

BK-basen er ikke laget som "multi-user". Du kan gjerne ha BK installert på flere maskiner (jeg har to, en fast maskin og en bærbar), og la begge være koblet til den samme databsen på Dropbox. Men start bare opp BK på en av maskinene av gangen. Hvis du har to (eller flere) i gang samtidg, blir det fort kaos i basen.

Jeg har sett gode eksempler på at flere personer har jobbet sammen med en database. Det fungerer helt fint, så lenge bare en kjører av gangen. Med "kjøre" mener jeg at bare den ene har BK i gang og kjører mot den av gangen. De avtaler med hverandre.

Jeg mistenker at det problemet du har fått kan skyldes at du har hatt BK fra flere maskiner i gang samtidig.

Det kan finnes "redning" for det du har gjort. Når du bruker slike sky-baserte lagringsmedium, blir det også lagret en lokal "arbeidskopi" av basen. (Dette er litt avhengig av oppsettet ditt). Det kan være mulig at du kan ta en kopi av den lokale basen, overføre den til en ny base på nettet og så se om den inneholder de siste endringene dine. Da kan den andre maskinen styres om til å bruke de dataene du har kopiert over.
Hvis det ikke går, ser jeg ikke annen mulighet enn å legge inn de dataene du ikke ser på nytt. Et hjelpemiddel der er at du kan hente fram tekst-fila som lagrer alle endringene dine fortløpende. Der står det hva du har endret.

Noe annet å ta hensyn til hvis man kjører fra flere maskiner mot samme nett-database?
Ja, hvis du har lokalt lagrede filer og bilder, så vil disse ikke framkomme på andre maskiner. Forslag: Lagre dem på samme sted på nettet (altså i samme Dropbox).
For å kunne bruke lenker til slike dokumenter og bilder når de er lagret på nettet må bokstaven som beskriver nett-harddisken (Altså D: E: F: elns.) Dette kan stilles inn fra operativsystemet.

Konklusjonen er grei:
- Bruk gjerne lagring av data i skyen.
- Alle skylagringsverktøy kan brukes.
- Bruk bare et BK-program av gangen (slå det andre helt av)

I tillegg er det sånn at skylagring er mye sikrere enn å bruke disken på egen maskin. Derfor blir nødvendigeheten av backup redusert. Der får hver bruker velge selv.

(JMM 02.04.2020)

 Dropbox Business

 

ONEDRIVE

https://support.microsoft.com/en-us/office/share-files-and-folders-in-onedrive-personal-3fcefa26-1371-401e-8c04-589de81ed5eb?
Shart files and folders in OpenDrive (personel)


https://uk.pcmag.com/microsoft-skydrive/116291/how-to-manage-sync-and-share-files-in-microsoft-onedrive?
How to Manage, Sync, and Share Files in Microsoft OneDrive


https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-onedrive-work-or-school-b30da4eb-ddd2-44b6-943b-e6fbfc6b8dde?
Get started with OneDrive (word or school)

 

 

 

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS