Anbefal denne siden
 
 
 Mange trykker på <F1> på tastaturet for å få frem hjelpefilen, men ingen ting skjer.

Vanligste årsak er at man ikke står i aktuelle program.

For å aktivere Funksjonstastene skal F1 - F12 virke, men enkelte PC-er har en slik oppbygging at man må trykke ned tasten <Fn> (ofte litt nede til venstre på Tastaturet) og så trykke aktuelle Funksjonstast (i raden oppe pøå tastature).

God test er å se om Funsksjonstastene virker på andre program.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS