Anbefal denne siden
 
 
 De ulike feøter i Brother's Keeper har bestemte lengder.

Beskrivelsen av disse finner du på side 68 i Manualen for programmet.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS