Anbefal denne siden
 
 
 er vanligvis helt enkelt og problemfritt.

Dataoverføringen via Gedcom

Får du Gedcom-fil fra noen, anbefales alltid at du ikke importerer den direkte til din database før du har undersøkt resukltatet av denne Gedcom-filen. Du har mottatt en Gedcom-fil fra en bruker av et program, vanligvis ikke fra bruker av Brother's Keeper (For import av data fra en som bruker Brother's Keeper brukes fortrinnsvis Utdrag av database til utveksling av data).

Du starter BK på vanlig måte.

 1. Du velger fra Forsiden av BK og helt opp til venstre Fil.
 2. Der etter velger Åpne/Oppprett database.
 3. Du får frem et skjerbilde hvor du skal velge en katalog hvor til du skal importere denn Gedcom.filen.
  (Trykk gjerne <F1> som forklarer skjermbildet)
 4. Når dette er ferdig vil du hoppe tilbake til programmets første side.
  Nederst nede står nå stien til det stedet du skal importere Gedcomfilen til. Det er videre angitt 0 personer og 0 familier.
 5. Du går nå igjen til Fil, men denne gangen velger du GEDCOM og i neste valget Import. (Les det som står her før du går videre)
 6. Programmet går nå dit hvor du har sagt at gedcom-filen skal importeres til (dette står angitt i første avsnitt på siden)
 7. Klikk så på OK.
 8. Du får opp et skjermbilde hvor du skal finne  igjen det stedet du plasserte den Gedcom-filen du mottok.
  Velg filen du skal importere og klikk deretter på Åpne.
 9. På neste skjermbilde marker for begge de to angitt kryss og velg OK
 10. Programmet starter importen

Etter at importen er ferdig, vil du returnere til programmet forside og du kan begynne å bruke de importerte data.

Feil og feilmeldinger
Dåp og Døpt er to hendelser som brukes om hver andre. Alt etter hva som du har satt som standard for ditt program, kan du dermed få en advarsel om dette.
Imidlertid er ikke dett noe problem, da dette ordnes ved å gå til Fil, Hjelpeprogram, Global søk og erstatt. Her velger du Endre kun Hendelsesesgruppe (f.eks. Gravlagt..) og her velge konvertering fra f.eks. Dåp til Døpt.

Bilder
Bildene ligger ikke i Gedcom-filen. Disse må du selv kopiere inn i mappen Picture som ligger under Data. Etter at dette er foretatt, bør bildene være på plass.
Det kan imidlertid være at den stien du fikk med deg ved innlesing av Gedcom-filen ikke stemmer (se i mappen Bilder under Rediger i BK).

Bildene blir ikke importert og må legges inn for seg selv. Har du også fått bildene, kan du kopiere disse inn i mapppen Picture som ligger under katalogen.

Denne stien endrer du ved å kjøre rutinen under Fil, Hjelpeprogram og her velge Reparer stien til bildefiler. Da skal f.eks. stien C:\Users\Olsen\Documents\The Master Genealogist v7\Petter Pan.jpg endres til C:\Brother's Keeper 7\Data\Picture\Petter Pan.jpg

Det samme vil gjelde Mediafiler.

Hendelser
Det kan være at avsender har brukt hendelser eller andre ting i sitt program som ikke stemmer overens med tilsvarende i BK. Du vil da etter importen få en medling på skjermen som gjør at du kan åpne en liste Ged.lst som omtaler alle avvik. Denne filen ligger sammen med dine datafiler i mappen Data.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS