Anbefal denne siden
 
 
 Skriv kun navn i navnefeltene og kun stednavn i stednavnefeltene, m.a.o.  altså ikke noe med title eller kallenavn, for det formålet finnes andre felt.
Skriv de navn, som kan finnes i kildene. Husk at her finnes også felter for alternative navn.
La alle kvinner/piker beholde sitt pikenavn; det er jo det som står i kirkeboken.
Bruk samme datoformat alle steder, se hvilken format du har valgt under oppsett av programmet.

Et par råd (med hurtig-taster)

  1. Lag ofte sikkerhetskopier.
  2. Ta ofte kvalitetskontroll. Fil > Kvalitetskontroll. ALT+F+V
  3. Rydd opp i stednavn:
    3.1 Slett ubrukte stedsnavn: Fil > Stednavn > Slett ubrukte stedsnavn. ALT+F+S+N
    3.2 Gjør stedsnavn entydige: Fil > Stedsnavn > Endre stedsnavn i hele databasen. ALT+F+S+N

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS