Anbefal denne siden
 
 
 


 

Dersom du bruker flere databaser, kan det kan etter hvert bli mange databaser som du skal holde orden på. Ved å lage en enkel oversikt over dine databaser holder du lett oversikten og kan lett skifte mellom dine databaser. Du klikker på navnet for databasen i listen og aktuell Database aktiveres.

 

 

For å lage en slik oversikt/liste med databaser, velg Fil fra menylinjen i Hovedmenyen og deretter Bruk og lag liste over databaser. Klikk på Rediger. Dette vil åpne en tekstskjerm hvor du nå kan skrive inn stien til katalogen du vil bruke. Skriv en på hver linje. Etter at du har føyd til katalognavn, velg Fil og Lagre med Avslutt.

 

 

Når du neste gang velger Bruk og lag liste over databaser vil du se en liste med navn hvor du velge hvilken katalog (database) du vil arbeide med.

 

Det anbefales at databaser alltid er plassert i en katalog (mappe) som ikke inneholder selve programmet. Programmet håndtere 10 mill. navn i samme katalog (database). Hvis alle personer er knyttet sammen på en eller annen måte anbefales at du kun bruker en database. Spesiell kan dette være nødvendig når du skal skrive ut rapporter.

 

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS