Anbefal denne siden
 
 
 Når du laster ned Brothers Keeper i Windows 7 og/eller IE9 (Internet Explorser) får du nederst en slik meldingslinjeInformasjonen forteller at programmet er klart for installasjon eller for nedlasting.
Velger du for installering vil programmet lastes ned og du får følgende melding eller tilsvarende

Etter at programmet er lastet ned, er  det nå klart for om du vil lagre programmet på din PC eller om du vil installere det direktet.Klikker så på Handling og du har bildet

Velg Kjør likevel og du starter installasjon av programmet på din PC

(Denne rettledningen gjelder ikke bare BK, men kan også være nyttig å vite for mange andre program)


Dette er en melding du kan få ved mange program og forteller noe om tessten som ligger i Internet Explorer. Nå er disse Oppdateringsfilene som kommer fra produsenten av BK sikker. Men denne meldingen er litt irriterende og det er greit å rydde litt opp i denne meldingen


POP-UP BLOKKERINGER

Ofte oppleveren at vanlige sider er blokkert og en får hele tiden advarsler. Dette kan unngås ved enkle grep.

Start Internet Explorer

Fra menylinjen, velg Verktøy

Velge Pop-up blokkeringer

Velg deretter Innstillinger for Pop-up Blokkeringer

I Vinduet du nå får opp legger du inn under ‘Adresse til webområder som skal tillates. Du skriver stien i feltet, f.eks. http://www.brother.com/ og trykker Legg til. Adressen kopieres da inn i området under sammen med andre adresser. Neste gang du nå laster ned BK, vil  du ikke få denne meldingen. Legg gjerne inn også http://www.brother.net/   http://www.bkwin.infi/ 

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS