Anbefal denne siden
 
 
 Det er mange forhold som virker inn på hastigheten til en database og bruken av den.
De vanligste tingen er selvfølglig datamaskinens beskaffenhet, slik som hastighet, ledig plass, fragmentering av data etc. Men dette skal vi ligge og tenke på selve databasen til BK.

De enkleste tingen som også bidrar til å gjøre det letter å arbeide med databasen er å slette steder som ikke brukes, slå sammen steder som er like, slette kilder som ikke er i brukk samt også der slå sammen identiske hovedkilder. Disse forhold er beskrevet i hjelpefilen til selve programmet.

Noe mer omfattende er å Regenerere selve databasen. Før du starter med dette foreta en Kavlitetskontroll av databasen etter beskrivelsen i programmet. Ta sikkerhetskopi av databasen. Er der feil i databasen, retter du opp dette før du går videre.

Man bruker seg da av en rutine i programmet som heter Utdrag av databasen. Ser man her i hjelfilen, finner man også ordet Regenerering.

Før man starter med den delen må man sørge for at databasen ikke mangler BK_nummer. (Dette skjer jo ofte ved at man mens man arbeider med sin e data, sletter personer og dermed BK_nummer.) Disse slettede BK_nummer må føres inn igjen i databasen. Dette skjer ved en rutine i programmet som heter Tilbakefør slettet BK_nummer.

Du har valg om du vil beholde rekkefølgen på personene eller ikke. Det er derfor viktig at beskrivelsen og de enkelte valg følges i henhold til hva du ønsker.

Du er nå klar til å foreta en regenerering av databasen. Men før du går i gang, sørg for at du har sikkerhetskopi av din database.

Etter at du har laget den nye databasen, kopieres den tilbake og over den databasen du har tatt utgangspunkt i. Du vil dermed beholde korrekte linker til alle bildefiler og andre eksterne filer du hadde knyttet til databasen.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS