Anbefal denne siden
 
 
 BKW5

Hvis du ikke ønsker å se bildet av bestefar til produsenten når du estrater programmet kan dette endres. Lag et lite bilde som du døper MYPIC.BMP i den mappen hvor du har programfilene til BK5W.

Bildet må være en bitmap (BMP) og liten for å passe til den lille plassen som er avsatt til dette (ca 100(b)x120(h) pixel

Hvis ikke MYPIC.BMP ikke eksisterer vil bestefaren vises.

BKW6
Istedet for blå B vil MYPIC.BMP hvis bildet ligger i C:\program files\brother's keeper 6\

Nyer versjoner av BK6

Her kan du lage en bildefil som heter BKscreen.jpg  og denne bildefil kan brukes som bilde til hver database hvis du ønsker å identifisere hver database med et unikt bilde

 

Når programmet starter vil Velkomstbilde første gang, vise et bilde som du har valgt. Lag et bilde som du lagrer som BKscreen.jpg Bildefilen legges i mappen til din database. Hvis du har flere databaser (mapper) kan du ved å legge tilsvarende bilde sammen med hver database og dermed få et slikt bilde for hver database. 

Det anbefales at du bruker et bilde som er 640x480 eller mindre eller minst en størrelse som er mindre enn størrelsen på skjermen. Det kan være at du i et bildebehandlingsprogram må justere bildet ditt.

Klikker du på bildet lukkes det og du kommer tilbake til frontskermen slik det er når du har det før du legger inn dette bildet.

Klikker du på teksten vil du bringe frem bildet igjen.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS