Anbefal denne siden
 
 
 System krav:

 • Windows 98 eller bedre.
 • Brothers Keeper i version 6.1.13 eller bedre
 • Registreret bruger af Brother's Keeper.
 • CD-ROM brenner
 • Mottakere av en CD-R/RW sikkerhetskopi skal ha en CD-ROM brenner
 • På en CD-R/RW kan der ligge ca. 640 Mb data – derfor anbefalles å opprette et mappe for hver database som det ønskes en sikkerhedskopi av. Se i punkt 7.

Windows 98, ME, 2000 og XP (språgversionen underordnet) og installeret Easy CD Creator 5 Platinum i version 5.3.4.21

Første sikkerhetskopi på en ny CD-R:

 1. Start Easy CD Creator 5 Platinum
 2. Oppret en formatert CD-R
  a. Make a data CD
  b. DirectCD
  c. Skriv hvilken 'label' cd'en skal ha
  d. Velg eventuelt om det skal brukes komprimering under brenningen
  e. Trykk på Start Format
 3. Start Brother's Keeper
 4. Velg filer i hovedmenyen
 5. Velg Oppret sikkerhetskopi
 6. Velg Annet sted enn på disket
 7. Skriv drev navn og biblioteksnavn hvor sikkerhetskopien skal plaseres
  f.eks.: D:\Oxholm D:\ = aktuelle CD-ROM brenner drevet
  Oxholm = biblioteket hvor sikkerhedskopien skal plasseres.
 8. Trykk på OK
 9. Trykk Ja
 10. Velg om tekst og/eller foto filer skal tas med på cd'en.
 11. Trykk på knappen Kopier til D:\Oxholm\
 12. Sikkerhedskopieringen er gennemført

Gjenntagende sikkerhedskopi av samme database:
Bruk punktene 3, 4, 5, 10, 11 og 12.

Er det sikkerhetskopi av en annen database, ta med punktene 6, 7, 8 og 9.

Til brukerne som har CD-ROM brenner og installeret Windows XP (Sprogversionen underordnet)

Første sikkerhedskopi på en ny CD-R:

 1. Åpne "Denne datamaskin" på skrivebordet
 2. Høyre klik på CD-ROM brenneren (kunne være D:)
  a. Velg Fkormat
  b. Skriv hvilken label cd'en skal have
  c. Velg eventuelt om der skal brukes komprimering under brenningen
  d. Trykk på Start Format
 3. Start Brother's Keeper
 4. Velg Filer i hovedmenuen
 5. Velg Oppret sikkerhetskopi
 6. Velg Annet sted en på diskette
 7. Skriv drev navn og biblioteksnavn hvori sikkerhedskopien skal placeres
  f.eks.: D:\Oxholm D:\ = aktuelle CD-ROM brænder drevet
  Oxholm = biblioteket hvori sikkerhetskopien skal plasseres.
 8. Trykk på OK
 9. Trykk Ja
 10. Velg om tekst og/eller foto filer skal tas med på cd'en.
 11. Trykk på knappen Kopier til D:\Oxholm\
 12. Sikkerhetskopieringen er gjennemført

Etterfølgende sikkerhetskopi av samme database:
Anvendes punkterne 3, 4, 5, 10, 11 og 12.

Er det sikkerhedskopi af en anden database, medtages punkterne 6, 7, 8 og 9.

NB:

 1. Under sikkerhedskopieringen kan det anbefales at der ikke anvendes andre programmer samtidigt
 2. Ønskes den anvendte CD-ROM anvendt til andet formål, så kan den formateres igen.
 3. Hvis der valgt komprimering i forbindelse med formateringen af CD-R/RW skiven. Kan der også anvendes komprimeringsmuligheden under selve sikkerhedskopieringen i Brothers Keeper.
 4. Indtil videre kan Brothers Keeper egen direkte sikkerhedskopiering til en CD-R/RW (F6) ikke fungere med mindre der anvendes en engelsk version af Windows XP.

For brukere som har installert Windows 98, ME, 2000 og NT (sprogversionen underordnet) og i tillegg installert Easy CD Creator 5 Platinum i versjon 5.3.4.21, les her (dansk/engelsk)

Til brukere som har cd-rom brenner og installeret Windows XP, les her (dansk/engelsk)

Mer informasjon, se også CD-Recordable FAQ (Andy McFadden's)

Opphav : Oxholm 27-feb-2003

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS