Anbefal denne siden
 
 
 


 

Skjermkopi vil si at en tar en kopi av det aktive skjermbildet du ser på skjermen eller ta en kopi av det aktive skjermvinduet du har på skjermen, f.eks. en feilmelding

 

  • Kopi av aktivt bilde: 

Holde nede <AltGr> og trykkk samtidig <PrntScr>. Du har nå kopiert det aktivet skjermbildet til utklippstavlen. Ofte er dette beskrevet som <AltGr>+<PrintScr> for å kopiere hele meldingen for siden å lime denne kopien inn i et passende program, f.eks. i et Word-dokument.

 

  • Kopi av hele skjermen: 

Holde nede <Alt> og trykkk samtidig <PrntScr>. Du har nå kopiert det aktivet skjermbildet til utklippstavlen. Ofte er dette beskrevet som <Alt>+<PrintScr>for å kopiere alt du har på skjermen for siden å lime denne kopien inn i et passende program.

Denne måten tar ofte med for mye av skjermen og for bl.a. feilmeldinger knyttet til BK eller andre kopier av aktive skjermbilder, blir dette for MYE.

  

  • Kopi av hele skjermen: (alternativ til avsnittet foran)

Trykk ned <PrintScr>. Du har nå kopiert hele skjermen til utklippstavlen. Ofte er dett beskrevet som <PrintScr> for å kopiere hele skjermen for siden å lime denne kopien inn i ett passende program.

Denne måten tar ofte med for mye av skjermen og for bl.a. feilmeldinger knyttet til BK eller andre kopier av aktive skjermbilder, blir dette for MYE.

 

Nå skal du lime dette bildet du har kopiert en eller annen plassen, f.eks. inn i et Word-document.

Start opp Word og klikk en gang i det tomme dokumentet.

Sett musemarkøren på den plassen i dokumentet der du vil lime inn bildet. 

Hold nede <Ctrl> tasten og trykk <V> en gang. Dette er ofte beskrevet som <Ctrl>+V. I noen tilfeller virker ikke dette. Bruk da <Ctrl>+<Insert>. Alternativ kan du klikke på høyre mus og velge Lim inn.

 

Det er samme metode du vil bruke for å lime inn i hvilket som helt dokument eller inn i et tekstbehandlingsprogram f.eks. i et Word-dokument eller i et bildebehandlingsprogram, f.eks. Paint Shop.

 

Fantastisk enkel måte for å dokumentere hva som har skjedd på skjermen, f.eks. feilsituasjoner eller andre ting av interesse.

 

Skjermkopi blir ofte kalt Skjermdump.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS