Anbefal denne siden
 
 
 Flere tar nå backup av programmet til CD og opplever at man etterpå ikke får skrive-rettigheter til filene.

Løsningen er at man via et DOS-vindu går til den katalogen man har filene og skriver

attrib -r *.* /s

Dette kan også løses med at du går inn i Windows utforsker, finn riktig katalog og aktuelle filer.
Marker de filene som er aktuelle, høyreklikk på den markerte området og velg Egenskaper
Ta bort Read only / Skrivebeskyttet og legg til arkiv

Can't write to database after backup top CD (Win)

It is more usual to take backup to a CD. Afterwards the common expreience is that one does not have acess to the database or rather that the datafile is "read only".

p> You can also go to a DOS-windows and find the files and then write

attrib -r *.* /s

You can also use the Windows Explorer and find the datafiles (*.dt5 in BK5 or *.dt6 in BK6) in the correct folder. Select the files and rightclic on the marked area and select Properties and select the properties for the files and unmark the Read-Only.
Unmark Read only and add arciv

Går du via Din datamaskin går du tiil mappen som filene ligger i.

Du høyreklikker på manneb og får frem et vindu hvor du bl.a. ser nederst at det står angitt Egenskaper.

Der står attributter. Du endrer valget for skrivebeskyttelse. Sansynligvis må du gjøre det for alle filene i  mappen. Det kan være at du blir gitt beskjed at du må ha administrasjonsrettigheter. Dette må du ha. Men dette kan også tyde på at dine data er plassert et sted de ikke bør være, f.eks. under Programfiler. Flytt dine datafiler til et mer passende sted.

 

F.eks. skal ikke din personline database for BK ligge under C:/Programfiler.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS