Anbefal denne siden
 
 
 


Hvordan sletter man en database ?

Det er mange årsaker til at man oppretter en ny database på maskinen. Noen kan være som et resultat av en bevisst handling, men ofte kan det også skje ved et "uhell".
Etter en tid kan alle disse "tilfeldige" databasene bli irriterende og man ønsker å rydde opp i denne situasjonen.

Første og viktigste punkt er å finne hvilke databaser man har på maskinen.

Til dette har man i BK funksjonen, Finn BK6/BK7 database. Denne funksjonen er beskrevet i programmet Hjelpefil.

Når denne er kjørt sitter man med en oversiktg over de databaser som er installert: Vær oppmerksom på at dette er dine personlige data og ikke programmet.

Etter at man har en skikkelig oversikt over databasene, skal disse slettes. Man går da til filbehandleren og finner disse og så sletter de aktuellel.

En beskrivelse av den prossessen finnes på dansk side http://www.brotherskeeper.dk/slet/slet.htm

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS