Anbefal denne siden
 
 
 


Rapporter

Brother's Keeper dekker alle de vanligste rapporter som alle slektsprogram har. Rapportene har i tillegg mange muligheter til å utformes slik at de nær sagt tilfredstiller alles behov for presentasjoner. Disse mulighetene gir reultater som i stor grad dekker alle individuelle behov. Rapportutvalget er også utvidet etter ønske fra brukerne. Det foregår kontinuerlig utvikling på alle sider av programmet. Dermed kan brukerne i større grad sette sitt personlig preg på rapporterne. Ønskes det rapportmuligheter som ikke finnes, er det mulighet å fremme ønsker.

For å lage riktige rapporter, er det viktig at du registrer dine data riktig. Av den grunn er det også tatt med litt om oppsettet av BK under dette punktet, men du henvises til beskrivelse som følger programmet samt hjelpefilen.

Resultatet av ditt arbeid skal gjerne presenteres og mange muligheter finnes.
Du kan skrive rapporter og grafer direkte ut.
Du kan lage rapporter som du vil viderebehandles i avansert tekstbehandler.
Du kan inkludere bilder i rapportene og du kan tilføye flere bilder.
Du kan legge til historiske beskrivelser (biografier).
Du kan legge til kilder for alle ting du legge inn i programmet
Du kan lage presentasjoner som du presenterer på din eller andres hjemmeside.
Noen begrensninger finnes, men disse er vesentlig knyttet til om du har registrert programmet eller ikke.

En del eksempler på rapporter vises. Spesielt de brukerdefinerte rapportene kan bli mange og det er heller ikke presentert her, men det er klart at du kan utforme disse rapportene på mange måter og inkludere mange deler av de opplysningene du har registrert.
Brukerdefinerte rapporter er vel det området hvor du best finner dine personlige løsninger ved selv å prøve.
Noen rapporter vil kun være tilgjengelig for de som har Registrert/betalt program.

Noen rapporter er presentert som PDF-filer. Alle har ikke dette på sin PC, men kan hentes fra adressene som nevnes nederst.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS