Anbefal denne siden
 
 
 


Anenummer - BK_kodenummer

Q Jeg får ikke BK til å følge mine anenummer
Hvordan kan jeg skrive inn mine aner og få riktig rekkefølge
 
A Anenummer er kun et nummer som beregnes ut

Bk-kodenummer er et nummer som internt i programmet brukes til å identifisere den enkelte person og er en forløpende nummergiving.
Det vil være en rent tilfeldighet at Anenummer og BK-nummer er identiske.

I de fleste rapporter får du med BK-nummer. Dette kan være hensiktsmessige hvis du etterpå skal jobbe med disse personen med bakgrunn i utskriften. Dette kan du også velge bort under oppsett av den enkelte rapport.
I de fleste rapporter kan du også få med en utskrift som angir den enkeltes ananummer. Dette kan beregnes av BK og kan innskrives sammen med øvrige data til personen.

Opphav: Otto Jørgensen

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS