Anbefal denne siden
 
 
 


Arbeide samtidig med to databaser

Dette forslaget kreve muligens litt ekstra Windows kunnskaper.
Anta at du vil kontrollere opplysninger i en familiegren med opplysninger i en annen uten å skrive ut en mengde papirkopier. Dette lar seg gjøre ved å installere to kopier av programmet, en kopi i hver sin mappe.
Deretter kopierer du datamappen og gir den et nytt navn, f.eks. -kopi.
Denne kopien brukes kun til å lese i, ikke til oppdateringer.
OPPDATERINGER gjør man som vanlig, kun et sted! Finn Jelstrup

Author: Finn Jelstrup

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS