Anbefal denne siden
 
 
 


Bakgrunnsfarger for HTML

Det er mulig å sette farger på all bakgrunn og mye annet når man er på Web. Man har her en vanlig koding for farger som angis som <body bgcolor=#336699>
Siffer 0 er lavest verdi og F er høy verdi i en kombinasjon av tallene 00, 33, 66, 99, CC og FF
For eksempel vil FFFFFF som angitt verdi være Hvit. Disse 6 tallene representerer RRGGBB og er Rød Grønn Blå Det finnes en rekke oversikter over disse fargene, men en del brukbare linker er angitt nedenfor

HTML Farvekoder (Peter H. S. Madsens, DK)

HTML Color Names (W3school)

The 216 browser-safe background colors

Background Colors

6.5 Colors (w3.org)

CONTROLLING DOCUMENT BACKGROUNDS (netscape)

BGCOLOR Attribute (msdn.microsoft)

BGCOLOR Tag: Background Color of the Quiz

BGCOLOR CHART (Widmarks HTML 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 Starting-up-guide)

The Quick Color Table (Kanzaki Japan)

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS