Anbefal denne siden
 
 
 


Bruk funksjonen med ikke 'tomme felt'

På søk etter ord fra menyen Lister, er der et par muligheter man har oversett:

Anta at man vil finne alle som heter Andersen til etternavn (ikke mellomnavn) og hvor man har skrevet inn ett eller annet, slik at feltet Ref.nr inneholder ett eller annet, eller med andre ord "feltet er ikke tomt".

I Navn skriver man Andersen og etter museklikk i Ref.nr trykker man F3, noe som gir <ikke-tomt> i retur
Klikk på "Lag liste for å redigere" vil nå vise en oversikt over aktuelle personer.

Hvis man nå har noen som heter Andersen og noen som heter Anderson, kan man få disse med ved at gå tilbake, blank ut Navnefeltet, trykk F4, skriv Andersen, klikk OK og man for i retur <soundex>=A536
Nå vil BK vise både Andersen og Anderson og andre navn, der lyder lig som (=soundex) Andersen.
OBS! virker kun på etternavnet og metoder virker ikke alltid på patronymikon, f.eks. hvis man skriver Niels, får man ikke Nielsdatter, da disse jo ikke uttales likt.

Opphav: Finn Jelstrup

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS