Anbefal denne siden
 
 
 


Finn dato for rettelser

Anta at du vil finne alle de personer, som ble endret sist:
Lister -> Alfabetisk rapport -> Hele databasen -> Inkluder følgende felt -> Velg feltene

40 - Dato endret
1 - BK kodenummer
3 - Navn (etternavn - fornavn)
91 - Kommasepareret fil


Fil -> Lagre rapportformat. Gi rapporten en brukbart navn som sier deg noe, f.eks. Dato endret kommasep.
Klikk Vis for at ta et titt på utskriften. Hvis du er fornøyd tilfreds, lukk forhåndsvisningen, velg deretter Fil -> Lagre TXT fil -> gi den et navn (den havner sammen med BK's programfiler)
Filen kan leses med et tekstbehandlingsprogram, som NotePad (ikke store filer), Word eller TextPad
eller kan importeres til Excel.

Eksempel på filen:
"2002-11-02","2874","Christen Pallesen"
"2002-11-02","2082","Sørinus Pedersen Peen"
"2002-11-01","2908","Hansine Christine Pallesen"
"2002-11-01","2882","Christine Pallesen"
"2002-10-31","2898","Marinus Lassen"
"2002-10-31","2897","Else Carstensdatter"

Her er valgene du velger i rapporten:

Opphav: Finn Jelstrup

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS