Anbefal denne siden
 
 
 


Formatering RTF/WORD

Du kna oppleve en tekst i RTF/word som ser slik ut

Teksten ser ut som

 men skullevært som

 

Fra arbeidslinjen i Word

Klikk Vis/skjul i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem Knappesymbol. Klikk knappen på nytt for å skjule formateringsmerker.

Merkene er ikke bare til pynt. Du kan fjerne ekstra mellomrom ved å slette ekstra merker.

Denne beskrivelsen er hentet fra Hjelpefilen til MS Word, slik at de som kommer til disse situasjonene, enten har oppsettet feil eller har trykket på nevnte knapp.


Se også i Hjelpefilen til MS Office

Vis/skjul-knappen skjuler ikke alle formateringsmerker

Vis/skjul-knappen skjuler ikke alle formateringsmerker hvis du har angitt at bestemte merker, for eksempel avsnittsmerker eller mellomrom, alltid skal vises.

Deaktivere valgte formateringsmerker

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Knappesymbol, og klikk deretter Alternativer for Word.
  2. Klikk Vis.
  3. Under Vis alltid disse formateringsmerkene på skjermen fjerner du merket i avmerkingsboksene for de formateringsmerkene du ikke vil at alltid skal vises i dokumentene.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS