Anbefal denne siden
 
 
 


Gjenkjenne grupper av personer etter yrke

Jeg har behov for å finne alle personer med militær baggrund;
Det fikk meg til at tilføye et gjenkendelig og entydig tegn for en militærperson i en spesiell, intern note.
Jeg har korporaler, kapteiner, oberster, menige, majorer og en række andre titler og de kan jo ikke lett finnesi findes på en gang.
BK-Hendelsen Militær anser jeg ikke egnet til dette formål, da dette henviser til det tidsrom man utførte militærtjenesten. Jeg ville ikke benytte Ref.-feltet, som kunne vært benyttet, men som kan brukes bedre til andre formål.
Jeg ønsker ikke skipskapteiner, generalkonsuler, tambur- eller brandmajorer med i min utlisting, så jeg gjør som følger:

 1. Bestemme hva som skal være et gjenkjennelig og entydig tegn for militærpersoner. Det blir §m§ -denne tekststreng forekommer kun der hvor jeg plaserer den.
 2. Redigerer et internt notat på meg selv og tilføyer hvad §m§ betyr. Notaten er en hvad-betyder-diverse-ting-i-denne-database-forklaring. Noten er satt til "Skriv aldri ut" ved 'Utkrift hvor'. BK har ikke en innebygget mulighed for at holde styr på den slags opplysninger så inntil John Steed får laget det, gjør jeg på denne måten.
 3. Nå skal jeg finne alle med en eller annen form for militær løbebane og bruker søkefunktionen Rapporter > Lister > Ordsøk Rapport > Alle felt, men må søke på de enkelte titler, en om gangen.
 4. I den redigerbare listen som lages, redigerer jeg nu en person ad gangen og tilføyer nå et internt 'Notat' med teksten §m§; gjemmer som 'Intern tekstfil' og velger "Skriv aldri ut" ved 'Utkrift hvor'. Videre til neste person osv.
 5. Tilbake til 3) inntil ferdig med alle titlene.
 6. Den interne tekstfilen som altså aldri skrives ut kan også benyttes til å finne igjen andre ting som f.eks. de som har fått en orden eller medalje. Man bør finne på en unik tekststreng som kun eksisterer i den aktuelle sammenheng.
  Dette er grunnet til at jeg har valgt §m§ for Medaljer;
  og ordner kan være §o§
  og for Prester, kapelaner, kanikker kan være §p§

Nå kan jeg via Rapporter > Lister > Ordsøk Rapport > Alle felt skrive §m§ i feltet og lage en redigerbar liste over alle de personer som har nettopp denne unike tekst i det spesielle, interne notatet. Eller, ved å klikk på Fil > Lag Rapport, velg hvilke opplysninger som skal med på en evt. utskrift.

Opphav: Finn Jelstrup

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS