Anbefal denne siden
 
 
 


Kilder

er viktig dokumentasjon av de data man bygge opp historien av.

Ved hver plass hvor du ser en K på siden, kan du legge inn en kilde som dokumenterer hendelsene du beskriver. Det vanligste er at du legger en legger minst en kildehenveisning til hver hendelse iden grad dette er mulig. Når du klikker på K vil du få opp et skjermbilde som ser slik ut:

Dette bildet er delt i to.
Den øvre delen (grå) angir at dette er området for Hovedkilden. Som hovedkilde kan en gjerne betrakte en Bygdebok, Ministralbok, Klokkerbok, Rettsprotoll.
Den nedre delen (gul) betraktes som den individuelle delen av kilden. Her angis nøyaktig hvilken side og linje kilden din finnes i den angitt bok.

I tillegg er det både for den øvre og nedre delen en knapp Legg bilde/fil/link til hovedkilden / kildehenvisningen som gjør at du kan knytte en nøyaktig referanse eller bilde til selve kilden som ekstra dokumentasjon. Når en kilde er lagt til markeres disse knappen i tillegg med * for angi at her er mer data.

Dette feltet ser slik ut

Legger man til både en ekstern link og et eksternt bilde har man denne kildereferansen til en hendelse.

Som det fremgår av øverste linje her så ligger bildet på min maskin og i den mappen jeg har satt opp under oppsett av programmet.

Linken til kilden på nettet går i dette tilfellet til Gravminner hos Dis-Norge

Mer om dette er beskrevet i Hjelpefilen til Brother's Keeper.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS