Anbefal denne siden
 
 
 


Lag en fødselsdagsliste

En liste med fødsels- og bryllupsdager for nærmeste familie, fettrer og kusiner og deres barn.

Fra hovedmenyen, velg Lister -> Fødsels-/bryllupsdag - rapport
Marker feltene:
- Ta med fødselsdato
- Ta med vielsesdato
- Vis alder eller året for ekteskabet
Åpne skillekortet "Rapportype" , velg Etterkommere av -> velg din far eller mor (legg merke til antall utvalgte personer)
Klikk i feltet, hvor din far eller mor står og du kan velge svigerfar eller -mor
Legg merke til at Antall valgte nummer er blitt høyere.
Fortsett så med å velge din fars og mors søsken, dine barns svigerbarn svigerfar eller -mor osv. til du er fornøyd. Klikk Vis for at se listen og hvis du er fornøyd, velg utskrift eller lag en TXT fil fra Fil
og rediger den etter eget ønske, f.eks. kan man fjerne mellemnavn og endre skrifttype
og størrelse i f.eks. Word, hvor du kan lage rapporten med 2 spalter osv.

Opphav: Finn Jelstrup

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS