Anbefal denne siden
 
 
 


Gravminner DIS-Norge

er ofte et problem fra Brother's Keeper når vi akal aktivisere disse fra porgrammet. Dette er ikke feil i BK, men et problem med databasen for Gravminner hos DIS-Norge. Slik har det vært i mange år.

Detter er ikke noe ukjent problem og vært tatt opp mange ganger.

Det sies at det arbeides med saken, men det synes å ta utrolig lang tid, kanskje mange år ??

Løsning inntill DIS-Norge har løst sitt problem:

Legg inn linker til gravminner som du gjør for normale kilder f.eks. en permanent kildelink til en kirkebok side.

Første gang du klikker på din link vil du komme til tartsiden for gravminner.

Men klikker du på din link en gang til vil du komme til aktuelle Gravkort med bilde eller til Korrigeringsbildet og det er der linken vises til.

Generell merknad:
Det er utrolig trist at dette ikke er ordnet slik at linkene til Gravminner kan bli behandlet skikkelig. Må være litt personlig og si at dette har jeg tatt opp i mange år. Men det er tydeligvis ikke prioritert område til tross for at det skal være nedsatt et prosjekt på saken. Spørsmålet blir vel hvor lenge vi skal vente for at dette prosjektet blir ferdig med dette.

 

 

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS